Fiszki

XVII wiek - stulecie wojen

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5224 razy
W jakich latach toczyła się o wybrzeże Bałtyku wojna pomiędzy Polską a Szwecją?
1595 - 1606
1600 - 1611
1602 - 1608
1604 - 1613
1600 - 1611
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Kircholmem
1605
oblężenie Jasnej Góry
1655
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
bitwa pod Wiedniem
1683
W którym roku koronowano Jana III Sobieskiego na króla Polski?
w 1676 r.
w 1654 r.
w 1637 r.
w 1662 r.
w 1676 r.
Kim był wielki wezyr?
najwyższym kapłanem tureckim
dowódcą wojsk tureckich
nadwornym turecki kronikarzem
władcą Turcji
dowódcą wojsk tureckich
Atakowanie znienacka mniejszych oddziałów wrogiej armii nazywa się:
wojną pozycyjną
wojną podjazdową
harcowaniem
falangą
wojną podjazdową
Połącz osobę z wydarzeniem.
Augustyn Kordecki
obrona Jasnej Góry
Stefan Czarniecki
wojna ze Szwecją
Kara Mustafa
bitwa pod Wiedniem
Jan Karol Chodkiewicz
bitwa pod Kircholmem
Podaj ramy czasowe potopu szwedzkiego?
1660 - 1665
1650 - 1655
1665 - 1670
1655 - 1660
1655 - 1660
Co było najważniejszą częścią oręża husarii?
pistolety
miecz
szabla
kopia
kopia
Jak liczna była turecka armia oblegająca Wiedeń?
około 25 tysięcy
około 50 tysięcy
około 100 tysięcy
około 200 tysięcy
około 100 tysięcy
Wymień konsekwencje wojen polski w XVII wieku.
zajęcie terytoriów Imperium Osmańskiego
masowy rabunek dóbr polskich przez najeźdźców
utrata niektórych ziem Rzeczpospolitej
zniszczenie wielu miast i wsi na terenie Polski
wzmocnienie pozycji polskiej floty na Bałtyku i Morzu Północnym
masowy rabunek dóbr polskich przez najeźdźców
utrata niektórych ziem Rzeczpospolitej
zniszczenie wielu miast i wsi na terenie Polski
Z którymi państwami w XVII wieku Polska toczyła wojny?
Austria
Turcja
Rosja
Szwecja
Brandenburgia
Turcja
Rosja
Szwecja
Uzupełnij zdania dotyczące bitwy pod Wiedniem.
Bitwa pod Wiedniem rozegrała się
. . . . . . . .
1683 roku. W jej wyniku licząca
. . . . . . . .
żołnierzy armia polska pokonała znacznie liczniejsze siły tureckie. Dowódcą wojski polskich w tym konflikcie był
. . . . . . . .
.
Bitwa pod Wiedniem rozegrała się 12 września 1683 roku. W jej wyniku licząca 25 tysięcy żołnierzy armia polska pokonała znacznie liczniejsze siły tureckie. Dowódcą wojski polskich w tym konflikcie był Jan III Sobieski.