Fiszki

XVII wiek - stulecie wojen

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 8917 razy
W jakich latach toczyła się o wybrzeże Bałtyku wojna pomiędzy Polską a Szwecją?
1602 - 1608
1595 - 1606
1600 - 1611
1604 - 1613
1600 - 1611
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Kircholmem
oblężenie Jasnej Góry
podpisanie pokoju w Oliwie
bitwa pod Wiedniem
1605
1655
1660
1683
bitwa pod Kircholmem
1605
oblężenie Jasnej Góry
1655
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
bitwa pod Wiedniem
1683
W którym roku koronowano Jana III Sobieskiego na króla Polski?
w 1676 r.
w 1654 r.
w 1662 r.
w 1637 r.
w 1676 r.
Kim był wielki wezyr?
władcą Turcji
nadwornym turecki kronikarzem
dowódcą wojsk tureckich
najwyższym kapłanem tureckim
dowódcą wojsk tureckich
Atakowanie znienacka mniejszych oddziałów wrogiej armii nazywa się:
harcowaniem
falangą
wojną pozycyjną
wojną podjazdową
wojną podjazdową
Połącz osobę z wydarzeniem.
Augustyn Kordecki
Stefan Czarniecki
Kara Mustafa
Jan Karol Chodkiewicz
obrona Jasnej Góry
wojna ze Szwecją
bitwa pod Wiedniem
bitwa pod Kircholmem
Augustyn Kordecki
obrona Jasnej Góry
Stefan Czarniecki
wojna ze Szwecją
Kara Mustafa
bitwa pod Wiedniem
Jan Karol Chodkiewicz
bitwa pod Kircholmem
Podaj ramy czasowe potopu szwedzkiego?
1650 - 1655
1655 - 1660
1665 - 1670
1660 - 1665
1655 - 1660
Co było najważniejszą częścią oręża husarii?
kopia
szabla
pistolety
miecz
kopia
Jak liczna była turecka armia oblegająca Wiedeń?
około 100 tysięcy
około 200 tysięcy
około 50 tysięcy
około 25 tysięcy
około 100 tysięcy
Wymień konsekwencje wojen polski w XVII wieku.
masowy rabunek dóbr polskich przez najeźdźców
wzmocnienie pozycji polskiej floty na Bałtyku i Morzu Północnym
zajęcie terytoriów Imperium Osmańskiego
utrata niektórych ziem Rzeczpospolitej
zniszczenie wielu miast i wsi na terenie Polski
masowy rabunek dóbr polskich przez najeźdźców
utrata niektórych ziem Rzeczpospolitej
zniszczenie wielu miast i wsi na terenie Polski
Z którymi państwami w XVII wieku Polska toczyła wojny?
Turcja
Brandenburgia
Rosja
Szwecja
Austria
Turcja
Rosja
Szwecja
Uzupełnij zdania dotyczące bitwy pod Wiedniem.
Bitwa pod Wiedniem rozegrała się
. . . . . . . .
1683 roku. W jej wyniku licząca
. . . . . . . .
żołnierzy armia polska pokonała znacznie liczniejsze siły tureckie. Dowódcą wojski polskich w tym konflikcie był
. . . . . . . .
.
Bitwa pod Wiedniem rozegrała się 12 września 1683 roku. W jej wyniku licząca 25 tysięcy żołnierzy armia polska pokonała znacznie liczniejsze siły tureckie. Dowódcą wojski polskich w tym konflikcie był Jan III Sobieski.