Test z Chemii

Laboratorium z chemii nieorganicznej - kationy grup IIIa i IIIb

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Laboratorium z chemii nieorganicznej - kationy grup IIIa i IIIb znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Jaki odczynnik zastosujemy, chcąc oddzielić z mieszaniny kationów grup I, II i III kationy I grupy od pozostałych?
Pytanie 2:
Mamy mieszaninę kationów grup II i III. W jaki sposób oddzielimy kationy II grupy?
Pytanie 3:
Dlaczego możemy oddzielić siarczki grup IIIa i IIIb za pomocą (NH4)2S+KOH?
Pytanie 4:
Kation Hg2(+) należy do grupy..., natomiast Hg2 (2+) do grupy...
Pytanie 5:
Siarczki grupy IIIa mają charakter...
Pytanie 6:
Siarczki grupy IIIb mają charakter...
Pytanie 7:
Czy CuS roztwarza się w (NH4)2S+KOH?
Pytanie 8:
Jaki wzór ma siarczek utworzony z Bi3(+) przez dodanie AKT w środowisku kwaśnym?
Pytanie 9:
Podczas otrzymywania którego z siarczków produktem ubocznym jest woda, a nie H(+)?
Pytanie 10:
Wybierz wzory siarczków o czarnym kolorze.
Pytanie 11:
Jaki kolor ma CdS?
Pytanie 12:
Jaki kolor ma Bi2S3?
Pytanie 13:
Jaki kolor ma As2S5?
Pytanie 14:
Jaki kolor ma Sb2S3?
Pytanie 15:
Jak wygląda równanie reakcji Bi(3+) z AKT?
Pytanie 16:
W czym możemy roztworzyć CuS?
Pytanie 17:
Według jakiego równania będzie przebiegać reakcja CuS z HNO3 na gorąco?
Pytanie 18:
Jaki będzie ostateczny produkt główny reakcji Cu(2+) z nadmiarem amoniaku?
Pytanie 19:
Jaki kolor ma ostateczny produkt główny reakcji Cu(2+) z nadmiarem amoniaku?
Pytanie 20:
Jaki kolor ma [Cu2(OH)2]SO4?
Pytanie 21:
Jak przebiega reakcja Cu(2+) z (NH4)2Hg(SCN)4?
Pytanie 22:
Jaki kolor ma CuHg(SCN)4?
Pytanie 23:
Jakiego koloru jest produkt reakcji Cu(2+) z K4[Fe(CN)6]?
Pytanie 24:
W czym NIE roztworzy się CdS?
Pytanie 25:
Co NIE powstanie po roztworzeniu CdS w HNO3 na gorąco?
Pytanie 26:
Jaki jon kompleksowy powstanie przy roztwarzaniu CdS w stężonym HCl?
Pytanie 27:
Jak przebiega reakcja jonu Cd(2+) z NaOH?
Pytanie 28:
Czy produkt reakcji jonu Cd(2+) z NaOH roztwarza się w nadmiarze NaOH?
Pytanie 29:
Jakiego koloru jest osad powstały w wyniku reakcji jonu Cd(2+) z NaOH?
Pytanie 30:
W czym roztworzy się Cd(OH)2?
Pytanie 31:
Co powstanie w rekacji Cd(OH)2 z amoniakiem?
Pytanie 32:
W przypadku jakiej reakcji finalnie powstanie Cd(OH)2?
Pytanie 33:
HgS możemy roztworzyć w...
Pytanie 34:
Jaki jon kompleksowy powstanie w wyniku reakcji HgS z wodą królewską?
Pytanie 35:
Jaki będzie kolor osadu powstałego w wyniku reakcji Hg(2+) z KI?
Pytanie 36:
Czy HgI2 roztwarza się w nadmiarze KI?
Pytanie 37:
Jakiego koloru jest Hg2Cl2 powstałe w wyniku dodania SnCl2 do roztworu Hg(2+), a jakiego koloru będzie osad powstały po dodaniu większej porcji SnCl2 do tego roztworu?
Pytanie 38:
Czy miedź wyprze rtęć z jej roztworu?
Pytanie 39:
Co powstanie po dodaniu KSCN do roztworu Hg(NO3)2?
Pytanie 40:
HgNH2Cl powstaje w wyniku reakcji...
i jeszcze 38 pytań...