Test: Klasa 6, dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński

Strona 1

Pytanie 1
Ludwik XVI należał do dynastii:
Kapetyngów
Walezjuszów
Burbonów
Pytanie 2
Z ilu stanów składało się francuskie społeczeństwo w XVIII wieku?
z pięciu
z trzech
z czterech
Pytanie 3
Niezadowolona z obrad Stanów Generalnych część społeczeństwa zbuntowała się przeciw królowi i utworzyła:
Sejm Walny
Zgromadzenie Narodowe
Trybunał Niepodległościowy
Radę Narodową
Pytanie 4
Jaka informacja podburzyła Paryżan do ataku na Bastylię i rozpoczęcie rewolucji francuskiej?
o tym, że szlachta otrzymała dodatkowe przywileje kosztem mieszczan
o tym że Król zbiera wojsko do stłumienia przeciwników
o tym, że Król planuje uciec z kraju
Pytanie 5
Kiedy wybuchła rewolucja francuska?
Wybuch rewolucji rozpoczęło zdobycie Bastylii
14
lipca
1789
roku.
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
1789 r.
zwołanie Stanów Generalnych
1793 r.
egzekucja Ludwika XVI
1791 r.
uchwalenie konstytucji francuskiej
1804 r.
koronacja Napoleona na cesarza
1812 r.
wkroczenie Napoleona do Moskwy
1799 r.
Napoleon I konsulem Republiki Francuskiej