Test: Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

132 pytań Chemia hell_cia
Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

[B] to oznaczenie pytań z bazy, pozostałe pytania zostały dobrane pod kątem potencjalnych pytań na egzamin (do tej pory się nie pojawiły).