Pytania i odpowiedzi

Polska po II wojnie światowej.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 2428 razy
Pytanie 1
Żołnierze wyklęci byli...
Partyzantami, walczącymi najpierw z Niemcami, a później z komunistami.
Pytanie 2
W jaki sposób komuniści przejęli władzę w Polsce?
Sfałszowali wybory.
Pytanie 3
Kto został pierwszym sekretarzem KC PZPR?
Bolesław Bierut
Pytanie 4
Jaki nurt sztuki reprezentuje obraz powyżej?
Socrealizm
Pytanie 5
W którym roku umarł Józef Stalin?
1953
Pytanie 6
Dlaczego w czerwcu 1956 roku doszło do strajków i zamieszek w Poznaniu?
Robotnicy żądali poprawy swojej sytuacji materialnej.
Pytanie 7
Co było przyczyną strajków studenckich w 1968 roku?
Cenzura i zakaz wystawiania "Dziadów" Mickiewicza w teatrze.
Pytanie 8
Co było bezpośrednią przyczyną upadku rządów Władysława Gomułki?
Strajki robotników w Gdańsku w 1970 roku.
Pytanie 9
Nowym przywódcą PRLu został w 1970 roku Edward Gierek. W jaki sposób pozyskał on fundusze, aby unowocześnić gospodarkę Polski?
Nabrał pożyczek i kredytów na zachodzie.