Test wiedzy

Arkusz kalkulacyjny Excel

Test wiedzy o programie Microsoft Excel. Pytania dotyczą pojęcia arkusza, zastosowania, tabel, wykresów, funkcji i formuł - gimnazjum
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 87000 razy