Arkusz kalkulacyjny Excel, test z informatyki

Test wiedzy o programie Microsoft Excel. Pytania dotyczą pojęcia arkusza, zastosowania, tabel, wykresów, funkcji i formuł - gimnazjum Test wiedzy online z informatyki. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Arkusz kalkulacyjny Excel"

1) Co to jest komórka?
2) Co to jest arkusz kalkulacyjny?
3) Co to jest adres komórki?
4) Co to jest pasek formuły?
5) Co to jest seria danych ?
6) Co to jest zakres komórek?
7) Co to jest formuła w arkuszu kalkulacyjnym?
8) Adresowanie względne to:
9) Adresowanie bezwzględne to:
10) Adresem bezwzględnym jest:
11) Adresem względnym jest:
12) Funkcja w arkuszu kalkulacyjnym to:
13) Prawidłowo zapisana formuła w arkuszu kalkulacyjnym to:
14) Żeby obliczyć y = 2x-3 (gdzie x to zawartość komórki A1) i skopiować formułę do komórek A2:A12 należy użyć zapisu:
15) Element najmniejszy w danej serii danych wybierzesz za pomocą funkcji:
16) Żeby obliczyć średnią liczb z zakresu A12 doF12 wybierzesz zapis:

Powiązane z testem: