Strona 1

Arkusz kalkulacyjny Excel

Pytanie 1
Co to jest komórka?
pomieszczenie do składowania dokumentów
miejsce w arkuszu, do którego można wprowadzać dane
dane w arkuszu kalkulacyjnym
Pytanie 2
Co to jest arkusz kalkulacyjny?
program, który umożliwia analizę danych liczbowych, wykonywanie tabel i wykresów itp
plik tekstowy
arkusz papieru w kratkę
Pytanie 3
Co to jest adres komórki?
adres email
adres pocztowy
umożliwia określenie miejsca komórki w arkuszu np. A3
Pytanie 4
Co to jest pasek formuły?
aktywne pole tabeli
miejsce do wpisania wzoru w arkuszu kalkulacyjnym
miejsce wyboru opcji poleceń
Pytanie 5
Co to jest seria danych ?
dowolnie wybrane dane z tabeli
zaznaczona grupa komórek np. A2:D12
grupa komórek leżąca w jednym wierszu lub jednej kolumni
Pytanie 6
Co to jest zakres komórek?
blok komórek wyznaczony adresami np. A3:D12
grupa komórek w jednym wierszu lub jednej komórce
dowolna grupa komórek
Pytanie 7
Co to jest formuła w arkuszu kalkulacyjnym?
sposób formatowania arkusza
wzór opisujący sposób obliczenia zawartości komórki do której dana formuła została wpisana
czynności związane z tworzeniem wykresu
Pytanie 8
Adresowanie względne to:
zapamiętanie połoiżenia danej komórki względem komórki, w której jest formuła
ustalenie położenia komórki względem innej komórki
nadanie adresu email

Powiązane tematy

#excel #msexcel