Strona 1

Klasa 7, Dział 1 - Zaczynamy uczyć się fizyki

Pytanie 1
Co z greckiego oznacza termin physis?
siła
zasada
przyroda
tajemnica
Pytanie 2
Aby poznać i zrozumieć dane zjawisko fizyczne należy:
przeprowadzić eksperyment myślowy
przeprowadzić doświadczenie
dokonać obserwacji
Pytanie 3
Zaznacz zdania prawdziwe.
Prawa fizyki tyczą się wyłącznie nieożywionej części przyrody.
Fałsz
Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat wszystkie tajemnice fizyki zostaną odkryte.
Fałsz
Fizyka tłumaczy podstawowe prawa przyrody.
Prawda
Doświadczenia w fizyce wykonuje się wielokrotnie i często na przestrzeni wielu lat.
Prawda
Wszystkie eksperymenty fizyczne należy wykonywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
Fałsz
Pytanie 4
Połącz w pary wymiar z jego podstawową jednostką.
czas
sekunda
temperatura
kelwin
masa
kilogram
długość
metr
światłość
kandela
Pytanie 5
Przelicz następujące wartości (podaj same wartości np. 250)
Pytanie 6
Jakim skrótem określamy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar?
Pytanie 7
Od czego zależy niepewność pomiaru?
od częstotliwości wykonanych pomiarów
od temperatury mierzonego obiektu
od użytego przyrządu pomiarowego
Pytanie 8
Po co i jak wykonuje się wielokrotne pomiary?
Wielokrotne pomiary wykonuje się by
zwiększyć dokładność
pomiaru. Po zakończeniu pomiarów należy
obliczyć średni
wynik.