Fiszki

Klasa 7, Dział 1 - Zaczynamy uczyć się fizyki

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 1 fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pierwsze spotkania z fizyką.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 147394 razy
Co z greckiego oznacza termin physis?
siła
przyroda
tajemnica
zasada
przyroda
Aby poznać i zrozumieć dane zjawisko fizyczne należy:
przeprowadzić eksperyment myślowy
przeprowadzić doświadczenie
dokonać obserwacji
przeprowadzić doświadczenie
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Wszystkie eksperymenty fizyczne należy wykonywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
2. Doświadczenia w fizyce wykonuje się wielokrotnie i często na przestrzeni wielu lat.
3. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat wszystkie tajemnice fizyki zostaną odkryte.
4. Fizyka tłumaczy podstawowe prawa przyrody.
5. Prawa fizyki tyczą się wyłącznie nieożywionej części przyrody.
1. Doświadczenia w fizyce wykonuje się wielokrotnie i często na przestrzeni wielu lat.
2. Fizyka tłumaczy podstawowe prawa przyrody.
Połącz w pary wymiar z jego podstawową jednostką.
długość
czas
masa
temperatura
światłość
metr
sekunda
kilogram
kelwin
kandela
długość
metr
czas
sekunda
masa
kilogram
temperatura
kelwin
światłość
kandela
Przelicz następujące wartości (podaj same wartości np. 250)
10 minut. Ile to sekund? 600
5 godzin 20 minut. Ile to minut? 320
0,4 m. Ile to cm? 40
Jakim skrótem określamy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar?
SI
Od czego zależy niepewność pomiaru?
od częstotliwości wykonanych pomiarów
od użytego przyrządu pomiarowego
od temperatury mierzonego obiektu
od użytego przyrządu pomiarowego
Po co i jak wykonuje się wielokrotne pomiary?
Wielokrotne pomiary wykonuje się by
. . . . . . . .
pomiaru. Po zakończeniu pomiarów należy
. . . . . . . .
wynik.
Wielokrotne pomiary wykonuje się by zwiększyć dokładność pomiaru. Po zakończeniu pomiarów należy obliczyć średni wynik.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. W fizyce kategorycznie zabronione jest szacowanie wyników.
2. Cyfry znaczące to wszystkie cyfry danej liczby z pominięciem zer na początku i na końcu.
3. Dawne jednostki miar zwykle nawiązują do budowy ludzkiego ciała.
4. Siła jest wielkością skalarną.
1. Cyfry znaczące to wszystkie cyfry danej liczby z pominięciem zer na początku i na końcu.
2. Dawne jednostki miar zwykle nawiązują do budowy ludzkiego ciała.
Jaką literą oznaczamy siłę?
F
U
A
N
F
Miejsce, w którym siła działa na ciało to:
wektor siły
gradient siły
punkt przyłożenia
aktraktor
punkt przyłożenia
Masa jest wielkością:
skalarną
wektorową
skalarną
Siłę mierzymy za pomocą:
siłomierza
Jak oznaczamy każdą wartość wektorową?
strzałką
linią przerywaną
okręgiem
kropką
strzałką
Kiedy siły się równoważą?
Jeśli ich wypadkowa równa jest 0 N.
Jeśli ich wypadkowa równa jest 1 N.
Jeśli mają ten sam wektor.
Jeśli ich wypadkowa równa jest 0 N.
Siła wypadkowa dwóch sił o przeciwnych zwrotach działających wzdłuż tej samej prostej ma:
Kierunek sił składowych, Zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości, Wartość równą sumie wartości sił składowych.
Kierunek sił składowych, Zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości, Wartość równą różnicy wartości sił składowych.
Kierunek sił składowych, Zwrot zgodny ze zwrotem sił składowych, Wartość równą sumie wartości sił składowych.
Kierunek sił składowych, Zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości, Wartość równą różnicy wartości sił składowych.
Gdy na ciało nie działa żadna siła albo wszystkie działające siły równoważą się to:
jeśli ciało nie poruszało się, to zacznie się poruszać ruchem jednostajnie przyspieszonym
jeśli ciało poruszało się, to nadal będzie się poruszać w tę samą stronę i z tą samą prędkością co do tej pory
jeśli ciało poruszało się, to nadal będzie się poruszać w przeciwnym kierunku i z tą samą prędkością co do tej pory
jeśli ciało poruszało się, to przestanie się poruszać
jeśli ciało nie poruszało się, to nadal nie będzie się poruszać
jeśli ciało poruszało się, to nadal będzie się poruszać w tę samą stronę i z tą samą prędkością co do tej pory
jeśli ciało nie poruszało się, to nadal nie będzie się poruszać