Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, Dział 1 - Zaczynamy uczyć się fizyki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pierwsze spotkania z fizyką.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 147238 razy
Pytanie 1
Co z greckiego oznacza termin physis?
przyroda
Pytanie 2
Aby poznać i zrozumieć dane zjawisko fizyczne należy:
przeprowadzić doświadczenie
Pytanie 3
Zaznacz zdania prawdziwe.
Wszystkie eksperymenty fizyczne należy wykonywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
Fałsz
Doświadczenia w fizyce wykonuje się wielokrotnie i często na przestrzeni wielu lat.
Prawda
Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat wszystkie tajemnice fizyki zostaną odkryte.
Fałsz
Fizyka tłumaczy podstawowe prawa przyrody.
Prawda
Prawa fizyki tyczą się wyłącznie nieożywionej części przyrody.
Fałsz
Pytanie 4
Połącz w pary wymiar z jego podstawową jednostką.
długość
metr
czas
sekunda
masa
kilogram
temperatura
kelwin
światłość
kandela
Pytanie 5
Przelicz następujące wartości (podaj same wartości np. 250)
Pytanie 6
Jakim skrótem określamy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar?
SI
Pytanie 7
Od czego zależy niepewność pomiaru?
od użytego przyrządu pomiarowego
Pytanie 8
Po co i jak wykonuje się wielokrotne pomiary?
Wielokrotne pomiary wykonuje się by
zwiększyć dokładność
pomiaru. Po zakończeniu pomiarów należy
obliczyć średni
wynik.
Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
W fizyce kategorycznie zabronione jest szacowanie wyników.
Fałsz
Cyfry znaczące to wszystkie cyfry danej liczby z pominięciem zer na początku i na końcu.
Prawda
Dawne jednostki miar zwykle nawiązują do budowy ludzkiego ciała.
Prawda
Siła jest wielkością skalarną.
Fałsz
Pytanie 10
Jaką literą oznaczamy siłę?
F
Pytanie 11
Miejsce, w którym siła działa na ciało to:
punkt przyłożenia
Pytanie 12
Masa jest wielkością:
skalarną
Pytanie 13
Siłę mierzymy za pomocą:
siłomierza
Pytanie 14
Jak oznaczamy każdą wartość wektorową?
strzałką
Pytanie 15
Kiedy siły się równoważą?
Jeśli ich wypadkowa równa jest 0 N.
Pytanie 16
Siła wypadkowa dwóch sił o przeciwnych zwrotach działających wzdłuż tej samej prostej ma:
Kierunek sił składowych, Zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości, Wartość równą różnicy wartości sił składowych.
Pytanie 17
Gdy na ciało nie działa żadna siła albo wszystkie działające siły równoważą się to:
jeśli ciało nie poruszało się, to nadal nie będzie się poruszać
jeśli ciało poruszało się, to nadal będzie się poruszać w tę samą stronę i z tą samą prędkością co do tej pory