Fiszki

Klasa 7, dział 1 - Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 1 biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Budowa i funkcje skóry, higiena skóry.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 46713 razy
Podstawowymi jednostkami budującymi ciało człowieka są:
układy
tkanki
komórki
narządy
komórki
Które z wymienionych tkanek należą grupy tkanek łącznych?
krew
tkanka nerwowa
tkanka tłuszczowa
tkanka nabłonkowa
tkanka kostna
krew
tkanka tłuszczowa
tkanka kostna
Zaznacz zdania prawidłowe.
1. Narządy są zwykle zbudowane z kilku rodzajów tkanek.
2. Każdy narząd morze wchodzić w skład wyłącznie jednego układu.
3. Mięsień sercowy zbudowany jest z tkanki mięśniowej gładkiej.
4. Najbardziej zróżnicowaną pod względem budowy i funkcji jest tkanka łączna.
5. Tkanka łączna umożliwia wytwarzanie, wchłanianie i wydzielanie różnych substancji do organizmu.
1. Narządy są zwykle zbudowane z kilku rodzajów tkanek.
2. Najbardziej zróżnicowaną pod względem budowy i funkcji jest tkanka łączna.
Z ilu płatów składa się prawe płuco?
trzech
czterech
dwóch
trzech

Lewe płuco jest mniejsze od prawego, składa się z dwóch płatów.

Jak nazywa się dział biologii zajmujący się budową narządów i układów narządów?
Anatomia
Jak nazywamy zdolność organizmu do zachowania równowagi wewnętrznej?
Homeostaza
Połącz w pary układ z jego rolą.
układ wydalniczy
usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych substancji i regulacja ilości wody i substancji mineralnych
układ limfatyczny
wsparcie reakcji obronnej organizmu, transport tłuszczu i wody
układ hormonalny
regulacja i koordynacja pracy innych układów organizmu
układ nerwowy
kontrola pracy organizmu, odbieranie bodźców i wywoływanie reakcji organizmu
układ szkieletowy
podtrzymywanie, nadanie kształtu ciała i ochrona narządów wewnętrznych
układ mięśniowy
zmiana położenia części ciała i poruszanie się orrganizmu
Ile wyróżniamy podstawowych rodzajów tkanek zwierzęcych?
cztery
sześć
dwie
trzy
cztery
Za syntezę której z witamin odpowiada skóra?
A
D
K
C
D
Jak nazywa się najbardziej zewnętrzna warstwa naskórka?
warstwa rogowa
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Jedną z funkcji skóry jest termoregulacja.
2. Włosy i paznokcie to wytwory skóry właściwej.
3. Skóra właściwa zbudowana jest z tkanki łącznej.
4. Warstwa podskórna zbudowana jest z tkanki mięśniowej.
5. Naskórek zbudowany jest z tkanki nabłonkowej.
1. Jedną z funkcji skóry jest termoregulacja.
2. Skóra właściwa zbudowana jest z tkanki łącznej.
3. Naskórek zbudowany jest z tkanki nabłonkowej.
Jak nazywają się barwniki nadające kolor skórze, włosom i oczom?
melaniny
Czy gruczoły sutkowe występują u mężczyzn?
tak
nie
tak
Uzupełnij zdanie.
Kolagen jest
. . . . . . . .
nadającym skórze
. . . . . . . .
.
Kolagen jest białkiem nadającym skórze elastyczność i sprężystość.
Z ilu warstw składa się skóra?
dwóch
trzech
czterech
dwóch

Są to: naskórek i skóra właściwa.