Test z ekonomii

Podstawy rachunkowości 5

ewidencja księgowa operacji gospodarczych
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1287 razy