Test dla uczelni wyższych

Podstawy rachunkowości 5

ewidencja księgowa operacji gospodarczych
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 802 razy