Test z ekonomii

Podstawy rachunkowości 4

rachunek zysków i strat
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 2362 razy