Wstępny, test kwalifikacji zawodowej.

Uek egzamin Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 226 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Wstępny"

1) Cukier otrzymuje się z:
2) Cukier stosuje się jako;
3) Cechy cukru pierwszej kategorii:
4) Cukier drugiej kategorii
5) Cukier trzeciej kategorii:
6) Cukier czwartej kategorii:
7) syntetyczne środki słodzące
8) syntetyczne środki słodządzące otrzymywane są przez:
9) stosowanie syntetycznych substancji słodzących jest ograniczone w przemyśle spożywczym ze względu na ich:
10) Przykłady środków słodzących;
11) Aspartam charakteryzuje się:
12) Miód naturalny jest produktem wytwarzanym przez pszczoły z:
13) Miody nektarowe w większości są
14) Miody nektarowe dzieli się ze względu na:
15) miody wrzosowe, lipowe, akacjowe, rzepakowe, gryczane to miody:
16) miody spadziowe mają barwę:
17) Patoka to miód
18) krupiec to miód
19) Zboża to:
20) czy kukurydza jest zbożem?
21) masa 1000 ziaren jest wskaźnikiem
22) masa 1000 ziaren stwierdza
23) badanie gęstości ziarna w stanie zasypowym to stosunek
24) gęstość ziarna w stanie zsypnym wyraża się w:
25) im wyższa gęstość zboża w stanie zsypnym tym zboże jest:
26) stan ogólny ziarna ocenia się:
27) wilgotność ziarna nie powinna przekraczać więcej niż:
28) Ziarna nie powinny zawierać więcej zanieczyszczeń niż:
29) gęstość ziarna w stanie zsypowym jest
30) zboże powinno się przechowywać w zakresie wilgotności
31) celem przechowywania ziaren w warunkach beztlenowych jest:
32) przewietrzanie zboża umożliwia
33) ochrona przed szkodliwym działaniem tlenu polega na:
34) wśród środków bezpieczaństwa przechowywania zbóż można wymienić
35) insektykcydy to związki pestycydów stosowane do
36) Otrzymywanie produktów ze zbóż odbywa się poprzez
37) w zakładach młyńskich odbywa się
38) w kaszarniach odbywa się
39) Mąka to wynik przemiału:
40) chleb razowy zawiera
41) W chlebie wielorazowym oddziela się części zewnętrzne metodami;
42) mąkę można podzielić w zależności od:
43) na przybliżoną ocenę przydatnośći techniczną pozwalają badania:
44) sypkość, porowatość, przewodnictwo cieplne, sorpcyjność to:
45) smak i zapach mąki powinien być
46) barwa mąki powinna być:
47) maksymalna wilgotność mąki:
48) w mące zanieczyszczenia mineralne i organiczne są:
49) Rozpływalność (opisująca jakość glutenu wyraża się w:
50) elastyczność glutenu wyraża się w:
51) kwasowość mąki kształtuje się w zakresie stopni:
52) kasza wytwarzana jest z:
53) ziarna w kaszach powinny być:
54) wady kasz mogą wynikać ze:
55) otręby to produkt powstały z:
56) otręby powstają z takich zbóż jak:
57) otręby są:
58) otręby stanowią
59) Otręby posiadają dużą ilość
60) Otręby stosowane są głównie jako:
61) mąka klasyfikowana jest na podstawie jej typu, czyli zawartości popiołu wyrażonego w
62) wartość wypiekowa mąki o:
63) za pochłanianie wody w mące żytniej odpowiedzialne są;
64) za pochłanianie wody w mące pszennej odpowiedzialny jest
65) pieczywo mieszane otrzymuje się z mąki:
66) o pieczywie specjalnym mówimy gdy:
67) podstawowym czynnikiem strukturotwórczym pieczywa jest:
68) gluten powstaje podczas:
69) skórka pieczywa powinna być
70) miękisz powinien być:
71) smak i zapach powinien być
72) gdy miękisz staje się lepki, ciągnący, pachnie miodem to jest to choroba:
73) gdy na miękiszu widać białe plamy to jest to choroba:
74) głównym składnikiem makaronów jest;
75) makaron dzieli się w zależności od;
76) gdy przełom makaronu jest marmurowy to:
77) alkohol
78) cukry fermentujące to;
79) pierwszym etapem w produkcji alkoholi jest:
80) ostatnim etapem produkcji makaronów jest ich:
i 146 innych...