[BIOCHEMIA] Wejściówka 20: Kreatynina, kwas moczowy, test z chemii

Pytania z biochemii, kreatynina, kwas moczowy. Test dla studentów z chemii. Test składa się z 100 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "[BIOCHEMIA] Wejściówka 20: Kreatynina, kwas moczowy"

1) Najważniejsze wskaźniki służące do oceny funkcji nerek to
2) ilość syntetyzowanej kreatyniny u mężczyzn
3) ilość syntetyzowanej kreatyniny u kobiet
4) 15% kreatyniny jest wydalane w mechanizmie...
5) czynniki zwiększające syntezę kreatyniny
6) czynniki zmniejszające syntezę kreatyniny
7) Stężenie kreatyniny w surowicy krwi zależy głównie od
8) Stężenie kreatyniny w surowicy krwi wynosi
9) wzrost stężenia kreatyniny powyżej normy obserwuje się dopiero przy ubytku czynnych nefronów powyżej
10) Na zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi mogą wpływać m.in. leki hamujące sekrecję cewkową kreatyniny. Zmniejszają klirens kreatyniny bez zmian w filtracji kłębuszkowej. Są to:
11) Najczęściej stosowaną metodą oznaczania stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest metoda
12) Zasada metody Jaffego:
13) Czynniki chromogenne interferujące w metodzie Jaffego
14) Czynniki fałszywie zawyżające wynik kreatyniny w metodach enzymatycznych
15) Czynniki fałszywie zaniżające wynik kreatyniny w metodach enzymatycznych
16) Do wyliczania eGFR za pomocą wzorów MDRD oraz CKDEPI zaleca się używać stężenia kreatyniny w surowicy krwi zmierzonego metodami
17) GFR - rozwiń skrót po polsku
18) GFR - definicja
19) Co i czemu jest Idealnym wskaźnikiem służącym do pomiaru GFR?
20) Klirens może być precyzyjnie zmierzony z wykorzystaniem...
21) Wzór na klirens kreatyniny
22) Co to jest eGFR i jak się o oznacza?
23) Do obliczania eGFR u dzieci stosuje się wzory...
24) prawidłowa wartość GFR u większośći dorosłej populacji wynosi
25) U osób starszych, a także u dzieci, GFR może wynosić
26) Wczesne stadium choroby nerek poznajemy po:
27) Kiedy rozpoznajemy przewlekłą chorobę nerek?
28) Przeciwwskazania do szacowania GFR (9)?
29) Postępowanie przy przeciwwskazaniach do eGFR?
30) Cystatyna C jest syntezowana przez
31) Co dzieje się z cystatyną C w nerce?
32) Czynnik zwiększające stężenie cystatyny C
33) Metody oznaczania cystatyny C
34) Prawidłowe stężenie cystatyny C
35) Prawidłowe stężenie mocznika we krwi (także BUN)?
36) Czemu klirens mocznika jest gorszym wskaźnikiem GFR niż kreatyniny?
37) Kiedy najczęściej stosowane jest oznaczenie klirensu mocznika?
38) Zinterpretuj przyczynę AKI, jeśli współczynnik mocznik/kreatynina wynosi poniżej 40:1
39) Zinterpretuj przyczynę AKI, jeśli współczynnik mocznik/kreatynina wynosi 40-100:1
40) Zinterpretuj przyczynę AKI, jeśli współczynnik mocznik/kreatynina wynosi ponad100:1
41) Jak oznacza się mocznik?
42) Co to jest RBF?
43) Jaka musi być substancja używana do oceny RBF?
44) Co stosuje się do pomiaru RBF?
45) Norma dla RBF?
46) Ile wynosi norma dla wydalania białka z moczem?
47) Kiedy białkomocz nazywamy "nerczycowym"?
48) Kiedy dochodzi do białkomoczu przednerkowego?
49) Kiedy dochodzi do białkomoczu nerkowego?
50) Kiedy dochodzi do białkomoczu zanerkowego?
51) Badanie przesiewowe pod kątem albuminurii umiarkowanie zwiększonej
52) Przejściowa albuminuria niezwiązana z uszkodzeniem nerek może pojawić się...
53) Czym jest PChN?
54) Do rozpoznania PChN stosuje się oznaczenie...
55) cechy wskazujące na przewlekły charakter niewydolności nerek to:
56) najczęstsze przyczyny PChN to:
57) Kiedy mówimy o AKI - ostrym uszkodzeniu nerek?
58) KDIGO 2012 definiuje AKI jako:
59) Co nie jest, a co jest przydatne w przypadku AKI?
60) wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek to?
61) Kwas moczowy jest końcowym produktem metabolizmu
62) Pulę puryn zewnętrznych najbardziej zwiększa?
63) Endogenna synteza puryn odbywa się głównie w
64) Synteza i katabolizm puryn utrzymują się na poziomie
65) W fizjoloicznym pH kwas moczowy występuje w postaci
66) Ile wynosi próg rozpuszczalności kwasu moczowego (właściwie to chyba moczanu sodu)?
67) W co i czemu organizm ludzki nie jest w stanie przekształcić kwasu moczowego?
68) Jak jest wydalany kwas moczowy?
69) Ile powinno wynosić wydalanie kwasu moczowego?
70) Gdzie i w jakim stopniu jest resorbowany kwas moczowy?
71) Materiały do badania stężenia kwasu moczowego?
72) Metody i warunki oznaczania kwasu moczowego?
73) Czym jest hiperurykemia?
74) Powód hiperurykemii pierwotnej
75) Czego niedobór występuje w zespole Lescha-Nyhana?
76) Czego niedobór w chorobie von Gierkego?
77) Przyczyny hiperurykemii wtórnej:
78) Czym skutkuje hiperurykemia?
79) Lek I rzutu w hiperurykemii i mechanizm jego działania?
80) Czym jest dna moczanowa?
i 20 innych...