KWASY, ZASADY test

KWASY, ZASADY, test z chemii

Test sprawdzające wiedzę z zakresu kwasów i zasad .

24 pytań Chemia MGRINŻCHEM