Wesele w Atomicach, Test z Lektury

Test z lektury szkolnej "Wesele w Atomicach" Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Wesele w Atomicach"

1) Akcja utworu rozgrywa się w czasie
2) Jak nazywa się miejscowość, w której rozgrywa się akcja utworu?
3) Czy Państwo młodzi byli dobraną parą?
4) Co spowodowało wydłużenie drogi do kościoła w dniu wesela?
5) Narrator oznajmia ze na jego podwórku:
6) Co odbywa się gdy narrator przybywa na miejsce wesela?
7) Podczas zabawy Smyga:
8) Co spowodowało, że narrator postanowił opuścić wesele i wrócić do domu?
9) W drodze powrotnej bohaterowi towarzyszy?
10) Co wyrosło narratorowi na plecach po zabawie?
11) Dotarłszy do swojej chaty narrator staje się:
12) Charakterystyczne wyrażenia jak na przykład "jurne siły wytwórcze" użyte w utworze nazywamy: