SSF, test z ekonomii

Opis Test dla studentów z ekonomii.

Ekonomia. Test składa się z 113 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "SSF".

Standardy sprawozdawczości finansowej
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
47

Pytania zawarte w teście