Pytania i odpowiedzi

Przedwiośnie - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy o lekturze, sprawdź znajomość lektury Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 220146 razy
Pytanie 1
Jak brzmiało nazwisko głównego bohatera lektury?
Baryka
Pytanie 2
Ojciec Cezarego miał na imię:
Seweryn
Włodzimierz
Pytanie 3
Matka Cezarego miała na imię:
Jadwiga
Pytanie 4
Wybierz z jakich części składa się lektura?
Rodowód
Szklane domy
Nawłoć
Wiatr od wschodu
Pytanie 5
Jak nazywał się ukochany Jadwigi Dąbrowskiej do którego uczucie wspominała całe życie?
Szymon Gajowiec
Pytanie 6
W jakim mieście mieszkała rodzina Cezarego podczas jego szkolnych lat?
Baku
Pytanie 7
Wybuch jakiej wojny zmusza Seweryna Barykę do wyruszenia na front?
I Wojny Światowej
Pytanie 8
Gdzie przed wyjazdem na wojnę ojciec Cezarego ukrywa pieniądze dla swojej rodziny?
w ogrodzie
Pytanie 9
Za co Cezary zostaje wydalony z gimnazjum?
pobicie nauczyciela
Pytanie 10
Jaką ideologią zafascynował się młody Baryka?
komunizm
Pytanie 11
Czy cezary zaangażował się w aktywność polityczną w trakcie rewolucji?
tak
Pytanie 12
Jakie były konsekwencje wybuchu rewolucji październikowej dla rodziny Baryki?
sytuacja materialna znacznie się pogorszyła
Pytanie 13
Za jakie przewinienie matka Cezarego zostaje skazana na ciężkie roboty?
ukrywa arystokratkę i jej dzieci przed rewolucjonistami
Pytanie 14
Czy w wyniku ciężkich robót, na które została skazana Jadwiga umiera?
tak
Pytanie 15
Po spotkaniu Cezarego z ojcem obaj wyjeżdżają
do Polski