Pytania i odpowiedzi

Przedwiośnie - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy o lekturze, sprawdź znajomość lektury Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 335500 razy
Pytanie 1
Jak brzmiało nazwisko głównego bohatera lektury?
Baryka
Pytanie 2
Ojciec Cezarego miał na imię:
Seweryn
Włodzimierz
Pytanie 3
Matka Cezarego miała na imię:
Jadwiga
Pytanie 4
Wybierz z jakich części składa się lektura?
Rodowód
Szklane domy
Nawłoć
Wiatr od wschodu
Pytanie 5
Jak nazywał się ukochany Jadwigi Dąbrowskiej do którego uczucie wspominała całe życie?
Szymon Gajowiec
Pytanie 6
W jakim mieście mieszkała rodzina Cezarego podczas jego szkolnych lat?
Baku
Pytanie 7
Wybuch jakiej wojny zmusza Seweryna Barykę do wyruszenia na front?
I Wojny Światowej
Pytanie 8
Gdzie przed wyjazdem na wojnę ojciec Cezarego ukrywa pieniądze dla swojej rodziny?
w ogrodzie
Pytanie 9
Za co Cezary zostaje wydalony z gimnazjum?
pobicie nauczyciela
Pytanie 10
Jaką ideologią zafascynował się młody Baryka?
komunizm
Pytanie 11
Czy cezary zaangażował się w aktywność polityczną w trakcie rewolucji?
tak
Pytanie 12
Jakie były konsekwencje wybuchu rewolucji październikowej dla rodziny Baryki?
sytuacja materialna znacznie się pogorszyła
Pytanie 13
Za jakie przewinienie matka Cezarego zostaje skazana na ciężkie roboty?
ukrywa arystokratkę i jej dzieci przed rewolucjonistami
Pytanie 14
Czy w wyniku ciężkich robót, na które została skazana Jadwiga umiera?
tak
Pytanie 15
Po spotkaniu Cezarego z ojcem obaj wyjeżdżają
do Polski
Pytanie 16
Kiedy ojciec Cezarego umiera?
w podróży pociągiem
Pytanie 17
Czy opowieść o "szklanych domach" jest prawdą?
nie
Pytanie 18
Po przybyciu do Polski cezary przenosi się do jakiego miasta?
Warszawy
Pytanie 19
Na jakie studia dostaje się Cezary Baryka?
medyczne
Pytanie 20
Po wybuchu wojny polsko - bolszewickiej cezary udaje się na front. Tam ratuje życie osobie, z którą połączy go przyjaźń. Jak nazywa się ów człowiek?
Hipolit Wielosławski