Strona 1

Międzynarodowe Prawo Handlowe Porównawcze cz.2

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
spółka jawna to :
osobowa spółka prowadząca firmę pod czyjąś nazwą i niebędącą inną spółką handlową.Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
publiczna spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
publiczna spółka prowadząca firmę pod własną nazw i będącą równocześnie spółką komandytowo-akcyjną. Posiada osobowość prawną
Pytanie 2
czy prawdą jest, że komplementariusz w spółce komandytowej ponosi pełna nieograniczoną i bezpośrednią odpowiedzialność oraz reprezentuje ją na zewnątrz ?
nie
tak
Pytanie 3
czy prawdą jest, że komandytariusz w spółce komandytowej ponosi pełna i bezpośrednia odpowiedzialność ?
tak
nie
Pytanie 4
czy prawdą jest, że komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej ?
nie
tak
Pytanie 5
czy prawdą jest, że komandytariusz figuruje w rejestrze i nie ma prawa do przeglądania dokumentów i ksiąg handlowych
tak
nie
Pytanie 6
czy prawdą jest, że w spółce komandytowo-akcyjnej może występować tylko jeden akcjonariusz ?
nie
tak
Pytanie 7
kto ponosi odpowiedzialność i prowadzi sprawy spółki kamandytowo-akcyjnej ?
akcjonariusz
komandytariusz
wierzyciel
komplementariusz
Pytanie 8
czy prawdą jest, że wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą pełną odpowiedzialność ?
nie, odpowiedzialność ponoszą odpowiednio do udziałów
tak, ponieważ są w pełni odpowiedzialni za podejmowane przez siebie decyzje