Pytania i odpowiedzi

Międzynarodowe Prawo Handlowe Porównawcze cz.2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. część 2 testu
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1942 razy
Pytanie 1
spółka jawna to :
osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
Pytanie 2
czy prawdą jest, że komplementariusz w spółce komandytowej ponosi pełna nieograniczoną i bezpośrednią odpowiedzialność oraz reprezentuje ją na zewnątrz ?
tak
Pytanie 3
czy prawdą jest, że komandytariusz w spółce komandytowej ponosi pełna i bezpośrednia odpowiedzialność ?
nie
Pytanie 4
czy prawdą jest, że komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej ?
tak
Pytanie 5
czy prawdą jest, że komandytariusz figuruje w rejestrze i nie ma prawa do przeglądania dokumentów i ksiąg handlowych
nie
Pytanie 6
czy prawdą jest, że w spółce komandytowo-akcyjnej może występować tylko jeden akcjonariusz ?
nie
Pytanie 7
kto ponosi odpowiedzialność i prowadzi sprawy spółki kamandytowo-akcyjnej ?
komplementariusz
Pytanie 8
czy prawdą jest, że wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą pełną odpowiedzialność ?
nie, odpowiedzialność ponoszą odpowiednio do udziałów
Pytanie 9
w Anglii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to :
limited partnership
Pytanie 10
Specjalną spółka we Francji jest :
spółka udziałowa (niezarejestrowana)
Pytanie 11
czy prawdą jest, że w RFN specjalną spółką jest spółka cicha
tak
Pytanie 12
czy prawdą jest, że w Polsce spółka cicha jest zabroniona
nie
Pytanie 13
czy prawdą jest, że w korporacja zamknięta ma ograniczony limit członków ?
tak
Pytanie 14
czy prawdą jest że spółki dzielimy na kapitałowe i osobowe ?
tak
Pytanie 15
spółki osobowe to inaczej
spółki umowne
Pytanie 16
czy prawdą jest, że w USA w kampaniach prywatnych wspólnicy sami prowadzą sprawy spółki
tak
Pytanie 17
czy prawdą jest, że w spółkach kapitałowych podstawę stanowi statut ?
tak
Pytanie 18
co wierzyciel we Francji musi najpierw zrobić by egzekwować zobowiązania ?
postawić spółkę w zwłoce
Pytanie 19
czy prawdą jest, że wszystkie spółki kapitałowe muszą być obowiązkowo wpisane do rejestru ?
tak
Pytanie 20
Czy prawdą jest że tylko nieliczne spółki kapitałowe uzyskują osobowość prawną ?
nie
Pytanie 21
Czy prawdą jest że śmierć jednego ze wspólników w spółce osobowej skutkuje rozwiązaniem spółki
nie
Pytanie 22
co jest podstawowym prawem majątkowym w spółkach osobowych ?
prawo do zysku
Pytanie 23
Czy prawdą jest że w e Francji wysokość wypłacanego zysku jest zawsze równa ?
nie