Fiszki

Międzynarodowe Prawo Handlowe Porównawcze cz.2

Test w formie fiszek część 2 testu
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1782 razy
spółka jawna to :
osobowa spółka prowadząca firmę pod czyjąś nazwą i niebędącą inną spółką handlową.Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
publiczna spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
publiczna spółka prowadząca firmę pod własną nazw i będącą równocześnie spółką komandytowo-akcyjną. Posiada osobowość prawną
osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
czy prawdą jest, że komplementariusz w spółce komandytowej ponosi pełna nieograniczoną i bezpośrednią odpowiedzialność oraz reprezentuje ją na zewnątrz ?
tak
nie
tak
czy prawdą jest, że komandytariusz w spółce komandytowej ponosi pełna i bezpośrednia odpowiedzialność ?
tak
nie
nie
czy prawdą jest, że komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej ?
nie
tak
tak
czy prawdą jest, że komandytariusz figuruje w rejestrze i nie ma prawa do przeglądania dokumentów i ksiąg handlowych
nie
tak
nie
czy prawdą jest, że w spółce komandytowo-akcyjnej może występować tylko jeden akcjonariusz ?
tak
nie
nie
kto ponosi odpowiedzialność i prowadzi sprawy spółki kamandytowo-akcyjnej ?
komandytariusz
komplementariusz
akcjonariusz
wierzyciel
komplementariusz
czy prawdą jest, że wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą pełną odpowiedzialność ?
tak, ponieważ są w pełni odpowiedzialni za podejmowane przez siebie decyzje
nie, odpowiedzialność ponoszą odpowiednio do udziałów
nie, odpowiedzialność ponoszą odpowiednio do udziałów
w Anglii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to :
common partnership
usual partership
limited partnership
partnership
limited partnership
Specjalną spółka we Francji jest :
spółka udziałowa (niezarejestrowana)
spółka cicha
cywilna
kompania publiczna
spółka udziałowa (niezarejestrowana)
czy prawdą jest, że w RFN specjalną spółką jest spółka cicha
nie
tak
tak
czy prawdą jest, że w Polsce spółka cicha jest zabroniona
tak
nie
nie
czy prawdą jest, że w korporacja zamknięta ma ograniczony limit członków ?
nie
tak
tak
czy prawdą jest że spółki dzielimy na kapitałowe i osobowe ?
tak
nie
tak
spółki osobowe to inaczej
spółki prawne
spółki wyjątkowe
spółki umowne
spółki statusowe
spółki umowne
czy prawdą jest, że w USA w kampaniach prywatnych wspólnicy sami prowadzą sprawy spółki
nie
tak
tak
czy prawdą jest, że w spółkach kapitałowych podstawę stanowi statut ?
tak
nie
tak
co wierzyciel we Francji musi najpierw zrobić by egzekwować zobowiązania ?
zgłosić sprawę do sądu
postawić spółkę w zwłoce
zawiadomić organy ścigania o nieuregulowanych wierzytelnościach
wymierzyć samosąd
postawić spółkę w zwłoce
czy prawdą jest, że wszystkie spółki kapitałowe muszą być obowiązkowo wpisane do rejestru ?
tak
nie
tak
Czy prawdą jest że tylko nieliczne spółki kapitałowe uzyskują osobowość prawną ?
tak
nie
nie
Czy prawdą jest że śmierć jednego ze wspólników w spółce osobowej skutkuje rozwiązaniem spółki
tak
nie
nie
co jest podstawowym prawem majątkowym w spółkach osobowych ?
prawo do wyrażania głosu na zgromadzeniu walnym
prawo do straty
prawo do podziału wkładu
prawo do zysku
prawo do zysku
Czy prawdą jest że w e Francji wysokość wypłacanego zysku jest zawsze równa ?
tak
nie
nie