Strona 1

Baza do semestralki II - OUN

Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących nervus spinalis:
ramus dorsalis nervi spinalis prowadzi włókna czuciowe i ruchowe
radix ventralis nervi spinalis jest korzeniem wyłącznie czuciowym
radix dorsalis nervi spinalis prowadzi włókna ruchowe i współczulne przedzwojowe
ramus meningeus nervi spinalis unerwia czuciowo i ruchowo oponę twardą
ramus ventralis nervi spinalis prowadzi włókna ruchowe, czuciowe i zazwojowe włókna współczulne
Pytanie 2
W radix ventralis mogą przebiegać:
włókna ruchowe
zazwojowe włókna współczulne
przedzwojowe włókna przywspółczulne
przedzwojowe włókna współczulne
włókna czuciowe
Pytanie 3
Oponę twardą w obrębie fossa cranii media unerwiają gałęzie:
nervus mandibularis
nervus vagus
nervus hypoglossus
nervus maxillaris
nervus ophthalmicus
Pytanie 4
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące naczyń krwionośnych rdzenia kręgowego:
każdemu korzeniowi nerwu rdzeniowego towarzyszy vena radicularis
venae centrales zbierają krew wyłącznie z istoty szarej rdzenia
arteriae radiculares są głównym źródłem zaopatrzenia neuromerów szyjnych
plexus venosi vertebrales interni znajdują się w cavum epidurale
rami centrales od a. spinalis anterior przechodzą przez fissura mediana anterior
Pytanie 5
Arteriae spinales odchodzą od:
arteria sacralis lateralis
arteria cervicalis profunda
arteria intercostalis suprema
arteria vertebralis
arteria iliolumbalis
Pytanie 6
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące rdzenia kręgowego:
filum durae matris spinalis przechodzi przez hiatus sacralis
rdzeń kręgowy u kobiet jest średnio nieco dłuższy niż u mężczyzn
po wypreparowaniu, rdzeń kręgowy wykazuje 2 naturalne krzywizny
conus medullaris znajduje się na poziomie trzonu IV lub V kręgu lędźwiowego
neuromer szyjny znajduje się na poziomie trzonu V kręgu szyjnego
intumescentia lumbalis rozciąga się od X kręgu piersiowego do I lędźwiowego
Pytanie 7
Wskaż prawidłowo dobrane: jądro – funkcja (przynależność):
nucleus thoracicus – czucie proprioreceptywne
nucleus intermediolateralis – układ przywspółczulny
nucleus proprius cornus posterioris – tractus spinocerebellaris posterior
substantia gelatinosa – czucie bólu i temperatury
nucleus anterolateralis – unerwienie mięśni kończyn
Pytanie 8
W obrębie cornu anterius medullae spinalis znajduje się:
nucleus spinalis nervi accessorii
nucleus intermediolateralis
nucleus thoracicus
nucleus posteromedialis
nucleus parasympathicus sacralis

Powiązane tematy

#oun #semestralka