Strona 2

Baza do semestralki II - OUN

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
Przez crus cerebri przebiega:
tractus spinothalamicus anterior
tractus spinocerebellaris posterior
tractus corticospinalis lateralis
tractus spinobulbares
tractus spinothalamicus lateralis
Pytanie 10
Wskaż punkty, w których podano właściwą charakterystykę jąder wzgórza:
nuclei pulvinaris poprzez stria medullaris thalami łączą się z układem pozapiramidowym
nucleus ventralis anterior jest związane z motoryką i otrzymuje impulsy z globus pallidus
nuclei anteriores posiadają liczne połączenia z układem limbicznym
do nucleus medialis dorsalis thalami dochodzą włókna lemniscus medialis
jądra ciał kolankowatych zaliczane są do nuclei pulvinaris
Pytanie 11
Jądrami przywspółczulnymi są:
nucleus ambiguus
nucleus solitarius
nucleus centralis nervi oculomotorii
nucleus cochlearis dorsalis
nucleus salivatorius inferior
Pytanie 12
Oceń poprawność lokalizacji w OUN poniższych struktur:
decussatio lemniscorum – medulla oblongata
nucleus ruber – tectum mesencephali
corpus amygdaloideum – między polus temporalis a cornu inferius ventriculi lateralis
nucleus gigantocellularis – thalamus
corpus trapezoideum – podoliwkowy odcinek medulla oblongata
Pytanie 13
W tworze siatkowatym mostu znajduje się:
nucleus nervi abducentis
nucleus sensorius superior nervi trigemini
tractus tegmentalis centralis
nucleus nervi facialis
nucleus ambiguus
Pytanie 14
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące tractus spinobulbares:
są drogami czucia głębokiego i wibracji
ich II neuron znajduje się w rogach tylnych rdzenia kręgowego
w pniu mózgu przebiegają jako lemniscus spinalis
należą do dróg własnych rdzenia kręgowego
fasciculus gracilis prowadzi włókna pochodzące głównie z szyjnych segmentów rdzenia kręgowego
Pytanie 15
Wskaż poprawne twierdzenia dotyczące tractus corticospinalis lateralis:
po wyjściu z pól korowych włókna biegną przez corona radiata
przechodzi przez tegmentum mesencephali
rozpoczyna się w polu cytoarchitektonicznym nr 17
przebiega w crus posterius capsulae internae
uszkodzenie drogi w obrębie rdzenia kręgowego powoduje niedowład spastyczny po stronie przeciwnej
Pytanie 16
Oceń poprawność zestawień: obszar mózgowia – główne źródło unaczynienia:
kora wzrokowa – arteria cerebri anterior
kora słuchowa – arteria cerebri media
thalamus – arteria choroidea anterior
nucleus lentiformis – arteria cerebri media
gyrus postcentralis – arteria cerebri posterior

Powiązane tematy

#oun #semestralka