Pytania i odpowiedzi

Baza do semestralki II - OUN

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 226 Rozwiązywany: 14053 razy
Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących nervus spinalis:
Pytanie 2
W radix ventralis mogą przebiegać:
przedzwojowe włókna przywspółczulne
włókna ruchowe
przedzwojowe włókna współczulne
Pytanie 3
Oponę twardą w obrębie fossa cranii media unerwiają gałęzie:
nervus mandibularis
nervus maxillaris
Pytanie 4
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące naczyń krwionośnych rdzenia kręgowego:
plexus venosi vertebrales interni znajdują się w cavum epidurale
rami centrales od a. spinalis anterior przechodzą przez fissura mediana anterior
Pytanie 5
Arteriae spinales odchodzą od:
arteria vertebralis
Pytanie 6
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące rdzenia kręgowego:
filum durae matris spinalis przechodzi przez hiatus sacralis
po wypreparowaniu, rdzeń kręgowy wykazuje 2 naturalne krzywizny
intumescentia lumbalis rozciąga się od X kręgu piersiowego do I lędźwiowego
Pytanie 7
Wskaż prawidłowo dobrane: jądro – funkcja (przynależność):
nucleus thoracicus – czucie proprioreceptywne
substantia gelatinosa – czucie bólu i temperatury
nucleus anterolateralis – unerwienie mięśni kończyn
Pytanie 8
W obrębie cornu anterius medullae spinalis znajduje się:
nucleus posteromedialis
nucleus spinalis nervi accessorii
Pytanie 9
Przez crus cerebri przebiega:
tractus corticospinalis lateralis
Pytanie 10
Wskaż punkty, w których podano właściwą charakterystykę jąder wzgórza:
nucleus ventralis anterior jest związane z motoryką i otrzymuje impulsy z globus pallidus
nuclei anteriores posiadają liczne połączenia z układem limbicznym
Pytanie 11
Jądrami przywspółczulnymi są:
nucleus salivatorius inferior
Pytanie 12
Oceń poprawność lokalizacji w OUN poniższych struktur:
decussatio lemniscorum – medulla oblongata
corpus amygdaloideum – między polus temporalis a cornu inferius ventriculi lateralis
Pytanie 13
W tworze siatkowatym mostu znajduje się:
nucleus sensorius superior nervi trigemini
nucleus nervi facialis
tractus tegmentalis centralis
Pytanie 14
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące tractus spinobulbares:
są drogami czucia głębokiego i wibracji
Pytanie 15
Wskaż poprawne twierdzenia dotyczące tractus corticospinalis lateralis:
przebiega w crus posterius capsulae internae
po wyjściu z pól korowych włókna biegną przez corona radiata
Pytanie 16
Oceń poprawność zestawień: obszar mózgowia – główne źródło unaczynienia:
nucleus lentiformis – arteria cerebri media
thalamus – arteria choroidea anterior
kora słuchowa – arteria cerebri media
Pytanie 17
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące sinus cavernosus:
poprzez sinus petrosus inferior oddaje krew do vena iugularis interna
przyjmuje krew z oczodołu poprzez vena ophthalmica superior
Pytanie 18
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące zatok opony twardej:
sinus petrosus superior łączy górną i dolną grupę zatok opony twardej
sinus sigmoideus łączy się z żyłami zewnątrzczaszkowymi poprzez v. emissaria condylaris i v. emissaria mastoidea
Pytanie 19
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące capsula interna:
ku dołowi przechodzi w crus cerebri
tractus corticopontini przechodzą przez crus anterius i pars sublentiformis
crus anterius unaczyniona jest przez arteria cerebri media i arteria cerebri anterior
crus posterius unaczyniona jest przez arteria cerebri media i a. choroidea anterior
Pytanie 20
Uszkodzenie/porażenie wymienionych struktur powoduje:
uszkodzenie trzeciego neuronu drogi wzrokowej – całkowita jednostronna ślepota lub niedowidzenie połowicze jednoimienne
porażenie nervus trochlearis – odchylenie gałki ocznej ku górze i przyśrodkowo

Powiązane tematy

#oun #semestralka