Fiszki

Baza do semestralki II - OUN

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 226 Rozwiązywany: 14138 razy
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących nervus spinalis:
radix dorsalis nervi spinalis prowadzi włókna ruchowe i współczulne przedzwojowe
ramus ventralis nervi spinalis prowadzi włókna ruchowe, czuciowe i zazwojowe włókna współczulne
ramus meningeus nervi spinalis unerwia czuciowo i ruchowo oponę twardą
radix ventralis nervi spinalis jest korzeniem wyłącznie czuciowym
ramus dorsalis nervi spinalis prowadzi włókna czuciowe i ruchowe
W radix ventralis mogą przebiegać:
włókna ruchowe
zazwojowe włókna współczulne
włókna czuciowe
przedzwojowe włókna przywspółczulne
przedzwojowe włókna współczulne
włókna ruchowe
przedzwojowe włókna przywspółczulne
przedzwojowe włókna współczulne
Oponę twardą w obrębie fossa cranii media unerwiają gałęzie:
nervus vagus
nervus hypoglossus
nervus mandibularis
nervus ophthalmicus
nervus maxillaris
nervus mandibularis
nervus maxillaris
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące naczyń krwionośnych rdzenia kręgowego:
venae centrales zbierają krew wyłącznie z istoty szarej rdzenia
plexus venosi vertebrales interni znajdują się w cavum epidurale
arteriae radiculares są głównym źródłem zaopatrzenia neuromerów szyjnych
rami centrales od a. spinalis anterior przechodzą przez fissura mediana anterior
każdemu korzeniowi nerwu rdzeniowego towarzyszy vena radicularis
plexus venosi vertebrales interni znajdują się w cavum epidurale
rami centrales od a. spinalis anterior przechodzą przez fissura mediana anterior
Arteriae spinales odchodzą od:
arteria vertebralis
arteria sacralis lateralis
arteria intercostalis suprema
arteria iliolumbalis
arteria cervicalis profunda
arteria vertebralis
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące rdzenia kręgowego:
intumescentia lumbalis rozciąga się od X kręgu piersiowego do I lędźwiowego
po wypreparowaniu, rdzeń kręgowy wykazuje 2 naturalne krzywizny
rdzeń kręgowy u kobiet jest średnio nieco dłuższy niż u mężczyzn
neuromer szyjny znajduje się na poziomie trzonu V kręgu szyjnego
conus medullaris znajduje się na poziomie trzonu IV lub V kręgu lędźwiowego
filum durae matris spinalis przechodzi przez hiatus sacralis
intumescentia lumbalis rozciąga się od X kręgu piersiowego do I lędźwiowego
po wypreparowaniu, rdzeń kręgowy wykazuje 2 naturalne krzywizny
filum durae matris spinalis przechodzi przez hiatus sacralis
Wskaż prawidłowo dobrane: jądro – funkcja (przynależność):
nucleus thoracicus – czucie proprioreceptywne
nucleus intermediolateralis – układ przywspółczulny
nucleus proprius cornus posterioris – tractus spinocerebellaris posterior
nucleus anterolateralis – unerwienie mięśni kończyn
substantia gelatinosa – czucie bólu i temperatury
nucleus thoracicus – czucie proprioreceptywne
nucleus anterolateralis – unerwienie mięśni kończyn
substantia gelatinosa – czucie bólu i temperatury
W obrębie cornu anterius medullae spinalis znajduje się:
nucleus spinalis nervi accessorii
nucleus intermediolateralis
nucleus posteromedialis
nucleus parasympathicus sacralis
nucleus thoracicus
nucleus spinalis nervi accessorii
nucleus posteromedialis
Przez crus cerebri przebiega:
tractus spinobulbares
tractus spinothalamicus anterior
tractus spinothalamicus lateralis
tractus corticospinalis lateralis
tractus spinocerebellaris posterior
tractus corticospinalis lateralis
Wskaż punkty, w których podano właściwą charakterystykę jąder wzgórza:
nuclei pulvinaris poprzez stria medullaris thalami łączą się z układem pozapiramidowym
nucleus ventralis anterior jest związane z motoryką i otrzymuje impulsy z globus pallidus
jądra ciał kolankowatych zaliczane są do nuclei pulvinaris
do nucleus medialis dorsalis thalami dochodzą włókna lemniscus medialis
nuclei anteriores posiadają liczne połączenia z układem limbicznym
nucleus ventralis anterior jest związane z motoryką i otrzymuje impulsy z globus pallidus
nuclei anteriores posiadają liczne połączenia z układem limbicznym
Jądrami przywspółczulnymi są:
nucleus ambiguus
nucleus salivatorius inferior
nucleus solitarius
nucleus cochlearis dorsalis
nucleus centralis nervi oculomotorii
nucleus salivatorius inferior
Oceń poprawność lokalizacji w OUN poniższych struktur:
nucleus gigantocellularis – thalamus
corpus amygdaloideum – między polus temporalis a cornu inferius ventriculi lateralis
decussatio lemniscorum – medulla oblongata
nucleus ruber – tectum mesencephali
corpus trapezoideum – podoliwkowy odcinek medulla oblongata
corpus amygdaloideum – między polus temporalis a cornu inferius ventriculi lateralis
decussatio lemniscorum – medulla oblongata
W tworze siatkowatym mostu znajduje się:
nucleus sensorius superior nervi trigemini
nucleus nervi facialis
nucleus nervi abducentis
nucleus ambiguus
tractus tegmentalis centralis
nucleus sensorius superior nervi trigemini
nucleus nervi facialis
tractus tegmentalis centralis
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące tractus spinobulbares:
ich II neuron znajduje się w rogach tylnych rdzenia kręgowego
są drogami czucia głębokiego i wibracji
w pniu mózgu przebiegają jako lemniscus spinalis
fasciculus gracilis prowadzi włókna pochodzące głównie z szyjnych segmentów rdzenia kręgowego
należą do dróg własnych rdzenia kręgowego
są drogami czucia głębokiego i wibracji
Wskaż poprawne twierdzenia dotyczące tractus corticospinalis lateralis:
przechodzi przez tegmentum mesencephali
uszkodzenie drogi w obrębie rdzenia kręgowego powoduje niedowład spastyczny po stronie przeciwnej
rozpoczyna się w polu cytoarchitektonicznym nr 17
po wyjściu z pól korowych włókna biegną przez corona radiata
przebiega w crus posterius capsulae internae
po wyjściu z pól korowych włókna biegną przez corona radiata
przebiega w crus posterius capsulae internae
Oceń poprawność zestawień: obszar mózgowia – główne źródło unaczynienia:
kora słuchowa – arteria cerebri media
gyrus postcentralis – arteria cerebri posterior
nucleus lentiformis – arteria cerebri media
kora wzrokowa – arteria cerebri anterior
thalamus – arteria choroidea anterior
kora słuchowa – arteria cerebri media
nucleus lentiformis – arteria cerebri media
thalamus – arteria choroidea anterior
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące sinus cavernosus:
przez jej wnętrze przebiega arteria cerebri posterior
poprzez sinus petrosus inferior oddaje krew do vena iugularis interna
przyjmuje krew z oczodołu poprzez vena ophthalmica superior
jest nieparzysta
należy do górnej grupy zatok opony twardej
poprzez sinus petrosus inferior oddaje krew do vena iugularis interna
przyjmuje krew z oczodołu poprzez vena ophthalmica superior
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące zatok opony twardej:
sinus petrosus superior łączy górną i dolną grupę zatok opony twardej
sinus sphenoparietalis jest początkowym dopływem sinus rectus
sinus sagittalis inferior znajduje się w dolnym brzegu falx cerebelli
sinus sigmoideus łączy się z żyłami zewnątrzczaszkowymi poprzez v. emissaria condylaris i v. emissaria mastoidea
vena cerebri magna uchodzi do sinus transversus
sinus petrosus superior łączy górną i dolną grupę zatok opony twardej
sinus sigmoideus łączy się z żyłami zewnątrzczaszkowymi poprzez v. emissaria condylaris i v. emissaria mastoidea
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące capsula interna:
crus posterius unaczyniona jest przez arteria cerebri media i a. choroidea anterior
jest największym skupieniem włókien spoidłowych kresomózgowia
drogi odpowiadające za dowolne ruchy kończyny górnej znajdują się w crus anterius
genu capsulae internae jest w głównej mierze unaczynione przez arteria cerebri posterior
tractus corticopontini przechodzą przez crus anterius i pars sublentiformis
crus anterius unaczyniona jest przez arteria cerebri media i arteria cerebri anterior
ku dołowi przechodzi w crus cerebri
crus posterius unaczyniona jest przez arteria cerebri media i a. choroidea anterior
tractus corticopontini przechodzą przez crus anterius i pars sublentiformis
crus anterius unaczyniona jest przez arteria cerebri media i arteria cerebri anterior
ku dołowi przechodzi w crus cerebri
Uszkodzenie/porażenie wymienionych struktur powoduje:
porażenie NC VI – opadanie powieki, zez rozbieżny
uszkodzenie trzeciego neuronu drogi wzrokowej – całkowita jednostronna ślepota lub niedowidzenie połowicze jednoimienne
całkowite przerwanie IV neuronu drogi wzrokowej – całkowita ślepota jednego oka
przecięcie tractus opticus – całkowita ślepota jednego oka
porażenie nervus trochlearis – odchylenie gałki ocznej ku górze i przyśrodkowo
porażenie nervus oculomotorius – zez zbieżny
uszkodzenie trzeciego neuronu drogi wzrokowej – całkowita jednostronna ślepota lub niedowidzenie połowicze jednoimienne
porażenie nervus trochlearis – odchylenie gałki ocznej ku górze i przyśrodkowo

Powiązane tematy

#oun #semestralka

Inne tryby