Pedagogika ogólna

Pytanie 1
otoczenie sprzyjające nauce czyli na przykład miejsce w jakim się znajdujemy (szkole jak i domowe) oraz obiekty znajdujące się w nim. Są to fizyczne przedmioty wspierające proces nauczania. Ponadto pod wpływem rozwoju nauki środowisko ulega przemianom
Pytanie 2
dążenie do osiągnięcia celów praktycznych, czyn jest pożyteczny gdy przyczynia się do redukcji cierpienia, pomnaża przyjemności społeczeństwa, nie pokazuje związku miedzy teorią i praktyką
Pytanie 3
uporządkowanie jakiegoś zbioru przedmiotów wg występujących w nim typów, nauka o typach. Stanowi składową część nauk o człowieku: psychologii, pedagogiki, socjologii, antropologii i fizjologii.
Pytanie 4
synonimem jest pojęcie wiedzy, jest to ogólna koncepcja oparta na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników tworzących rzeczywistość. Teoria jest rezultatem działalności badawczej.
Pytanie 5
dział pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób niesłyszących
Dalej