Strona 2

Pedagogika ogólna

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
wyrażanie własnych poglądów i uprzedzeń o rzeczach, ludziach i sprawach osobistych odczuć.
Pytanie 10
praca własna człowieka nad kształtowaniem poglądów, charakteru, postaw i osobowości. Stosownie do norm etycznych, kryteriów i ideałów.
Pytanie 11
bezstronność, postawa wolna od uprzedzeń
Pytanie 12
oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił, ważności i prawomocności.
Pytanie 13
kierunek psychologiczny, wg którego różne funkcje psychiczne są ściśle ze sobą związane. Nurt akceptujący bezwarunkową wartość osoby ludzkiej.
Pytanie 14
działalność wychowawcza obejmująca ludzi źle przystosowanych do życia społecznego mająca na celu ich adaptację, ponowne włączenie do życia społecznego kogoś kto był pozbawiony przez pewien czas uczestniczenia w nim (np. skutek odbywania kary w więzieniu) (Słownik Języka Polskiego PWN, str. 46).
Pytanie 15
dział pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób niewidomych
Pytanie 16
objęcie ogółu obywateli kształceniem na poziomie podstawowym, średnim i wyższym

Powiązane tematy

#pedagogika #definicje