pedagogika ogólna, fiszki

definicje

Fiszki, Psychologia, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
(nowe wychowanie) prąd pedagogiczny którego założeniem jest skoncentrowanie treści i metod kształcenia z psychicznymi właściwościami dziecka
progresywizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dział pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób niewidomych
tyflopedagogika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
teoria i kierunek badań o różnych dyscyplinach naukowych, kładących nacisk na analizę struktury badanych zjawisk. Celem było dotarcie do najogólniejszych zasad rządzących kulturą i życiem społecznym.
strukturalizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dział pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób niesłyszących
surdopedagogika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
bezstronność, postawa wolna od uprzedzeń
obiektywizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
objęcie ogółu obywateli kształceniem na poziomie podstawowym, średnim i wyższym
scholaryzacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
uporządkowanie jakiegoś zbioru przedmiotów wg występujących w nim typów, nauka o typach. Stanowi składową część nauk o człowieku: psychologii, pedagogiki, socjologii, antropologii i fizjologii.
typologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozwój osobniczy obejmujący kolejne przemiany organizmu od chwili jego powstania poprzez okres młodości, dojrzałości do końca życia. (Nowy Słownik Pedagogiczny, str. 288).
ontogeneza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wyrażanie własnych poglądów i uprzedzeń o rzeczach, ludziach i sprawach osobistych odczuć.
subiektywizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
organizowanie jakichś działań, procesów w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach, Słownik wyrazów obcych, strona 679
optymalizacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
otoczenie sprzyjające nauce czyli na przykład miejsce w jakim się znajdujemy (szkole jak i domowe) oraz obiekty znajdujące się w nim. Są to fizyczne przedmioty wspierające proces nauczania. Ponadto pod wpływem rozwoju nauki środowisko ulega przemianom
środowisko dydaktyczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
kierunek psychologiczny, wg którego różne funkcje psychiczne są ściśle ze sobą związane. Nurt akceptujący bezwarunkową wartość osoby ludzkiej.
personalizacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dział pedagogiki dotyczący nauczycieli, osobowości nauczyciela, dobór kandydatów na nauczycieli, ich kształcenie i rozwój
pedeutologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
praca własna człowieka nad kształtowaniem poglądów, charakteru, postaw i osobowości. Stosownie do norm etycznych, kryteriów i ideałów.
samowychowanie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
synonimem jest pojęcie wiedzy, jest to ogólna koncepcja oparta na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników tworzących rzeczywistość. Teoria jest rezultatem działalności badawczej.
teoria
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił, ważności i prawomocności.
rewalidacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
działalność wychowawcza obejmująca ludzi źle przystosowanych do życia społecznego mająca na celu ich adaptację, ponowne włączenie do życia społecznego kogoś kto był pozbawiony przez pewien czas uczestniczenia w nim (np. skutek odbywania kary w więzieniu) (Słownik Języka Polskiego PWN, str. 46).
resocjalizacja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dążenie do osiągnięcia celów praktycznych, czyn jest pożyteczny gdy przyczynia się do redukcji cierpienia, pomnaża przyjemności społeczeństwa, nie pokazuje związku miedzy teorią i praktyką
utylitaryzm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
instytucja oświatowo-wychowawcza; kształci i wychowuje stosownie do norm edukacyjnych danego społeczeństwa
szkoła
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
pogląd filozoficzny według, którego źródłem poznania są wrażenia zmysłowe. Rozumiane są jako odbicie rzeczywistości lub jako jedyna dostępna rzeczywistość. (Słownik Języka Polskiego PWN, str.185)
sensualizm