Test wiedzy

Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi

Teścik dla pierwszej gimnazjum. Zawiera zagadnienia dotyczące budowy ziemi, atmosfery oraz w wód.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 6974 razy