Pytania i odpowiedzi

Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Teścik dla pierwszej gimnazjum. Zawiera zagadnienia dotyczące budowy ziemi, atmosfery oraz w wód.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 6894 razy
Pytanie 1
Jakie wyróżniamy cztery sfery budujące Ziemnię?
atmosferę
hydrosferę
biosferę
litosferę
Pytanie 2
Litosfera to:
powłoka skalna Ziemi
Pytanie 3
Czynnikami rzeżbiotwórczymi są:
Pytanie 4
Składniki pogody to:
temperatura powietrza
wiatr
ciśnienie atmosferyczne
opady
zachmurzenie
Pytanie 5
Co to jest rzeka?
Ciek wodny połączony potokami
Pytanie 6
Jezioro to:
woda stale wypełniajaca obniżenie terenu
Pytanie 7
Czynnkimai wewnętrznymi, które kształtują powierzchnię:
ruchy górotwórcze
trzesienia ziemi
wybuchy wulkanów
Pytanie 8
Woda na Ziemi występuje w postaci...?
stałej
ciekłej
gazowej
Pytanie 9
Wodospad to:
naturalny spadek wód na wysokich i stromych progach skalnych
Pytanie 10
Rodzaje opadów:
orograficzny
konwekcyjny
frontalny