PTW 1

Pytanie 1
Do wytwarzania dielektryków stosujemy metody:
Pytanie 2
Kontakt omowego do półprzewodnika typu n powstanie jeżeli praca wyjścia z metalu w stosunku do pracy wyjścia półprzewodnika będzie
Pytanie 3
W procesie implantacji głębokość wnikania atomów domieszki zależy od
Pytanie 4
W litografii stosuje się rezysty
Pytanie 5
Do półprzewodników elementarnych zaliczamy
Dalej