Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN, test z medycyny

Test dla studentów z medycyny. Test składa się z 79 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN"

1) Ligamentum teres uteri:
2) Unerwienie autonomiczne brzucha:
3) Prostata:
4) Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
5) Oceń poprawność stwierdzeń:
6) Arteria pudenta interna:
7) Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
8) Diaphragma pelvis
9) mesenteria superior :
10) Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
11) Rozwój jelita środkowego i tylnego:
12) Ocen:
13) Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
14) Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z:
15) Wybierz sformułowania prawdziwe:
16) Ovarium:
17) Prawda o suparenal gland:
18) Prawda o vaginal fornix:
19) Prawidłowe odpowiedzi o wątrobie:
20) Zespolenia układu wrotnego z żyłami głównymi:
21) Określ prawdziwość twierdzeń dotyczących aorty abdominalis:
22) Zaznacz zdanie prawdziwe:
23) Plexus hypogastricus inferior oddaje:
24) Prawda o intestinum crassum
25) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących canalis inguinalis:
26) Oceń poprawność zdań dotyczących vena porta hepatis:
27) Oceń poprawność zdań dot.mieśni brzucha:
28) Oceń poprawność twierdzeń na temat przepuklin:
29) Unerwienie krocza:
30) Przechodzenie przez przepone:
31) A. cremasterica odchodzi od:
32) Dopływy vena cava inferior:
33) Gałęzie a. pudenda interna:
34) Oceń poprawność twierdzeń dot unerwienia ścian brzucha:
35) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących układu chłonnego jamy brzusznej:
36) Określ poprawność twierdzeń na temat moczowodu:
37) Oceń poprawność twierdzen na temat pancreas
38) Powierzchnia przednia nerki lewej bezposrednio przylega do:
39) Objawy uszkodzenia conus medullare spinalis:
40) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących subthalamus:
41) Oceń poprawność twierdzeń dotyczących tętnic mózgowia:
42) Oceń prawidłowość twierdzeń na temat medulla spinalis:
43) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących epithalamus:
44) Oceń poprawność zdań dotyczących pól kojarzeniowych kory mózgu:
45) Oceń prawdziwość zdań dotyczących hypothalamus:
46) Oceń, czy wymienione w poniższych podpunktach tętnice zaopatrują dura mater cerebri:
47) Które, z wymienionych poniżej objawów występują w przypadku zamknięcia arteria cerebri media?
48) Oceń, od której z wymienionych poniżej struktur pochodzą połączenia doprowadzające istoty szarej:
49) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących medulla oblongata:
50) Oceń czy wymienione w poniższych odpowiedziach struktury dają początek drogom doprowadzającym pons:
51) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących mesencephalon:
52) Oceń poprawność zdań dotyczących ventriculus lateralis:
53) Zaznacz prawdziwe zdania o mesencephalon:
54) Objawy zamknięcia arteria cerebri posterior:
55) Oceń poprawność zestawień: jądro tworu siatkowatego - neuroprzekaźnik:
56) Objawy w przypadku uszkodzenia obwodowego (dolnego) neuronu ruchowego:
57) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących rdzenia przedłużonego:
58) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących radiatio thalami:
59) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących dróg rdzeniowo-wzgórzowych:
60) Zaznacz prawdę o corpus trapezoideum:
61) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących substantia alba hemispherae cerebri:
62) Oceń czy w poniższych podpunktach prawidłowo zestawiono lokalizację uszkodzenia drogi wzrokowej z objawem:
63) Oceń poprawność zdań dotyczących kresomózgowia środkowego:
64) Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące mesencephalon:
65) Które z wymienionych poniżej objawów występują w przypadku uszkodzenia cerebellum?
66) Budowa zewnętrzna hemispherium cerebri:
67) Oceń czy poniższe objawy mogą wystąpić przy uszkodzeniu filum terminale:
68) Oceń czy wymienione struktury otrzymują impulsację z globus pallidus:
69) Struktury należące do dróg odpływu płynu mózgowo - rdzeniowego to:
70) Oceń czy poprawnie zestawiono funiculus medullae spinalis do tractus medullae spinalis:
71) Oceń, które z wymienionych jąder nerwów czaszkowych leżą w pons:
72) Oceń poprawność zdań dotyczących nucleus olivaris inferior:
73) Oceń czy wymienione w poniższych podpunktach tętnice mogą oddawać ramus spinales do pars cervicalis medullae spinalis:
74) Oceń czy wymieniony w danym podpunkcie objaw wchodzi w skład zespołu uszkodzenia thalamus:
75) Oceń czy podane struktury mają obustronne połączenia z hipokampem:
76) Oceń poprawność zdań:
77) Oceń, czy wymienione w poniższych podpunktach objawy mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia ośrodkowego (górnego) neuronu ruchowego:
78) Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących diencephalon:
79) Na rysunku przedstawiającym niektóre struktury podkorowe zaznaczono:

Powiązane z testem:

Test: Anatomia - brzuch i miednica

Uczelnie wyższe, Medycyna

Test: Anatomia OUN

Uczelnie wyższe, Medycyna

Test: OUN

Uczelnie wyższe, Medycyna

Test: Baza do semestralki II - OUN

Uczelnie wyższe, Medycyna