Pytania i odpowiedzi

Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 3417 razy
Pytanie 1
Ligamentum teres uteri:
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
powstaje z czesci gubernaculum
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
Pytanie 2
Unerwienie autonomiczne brzucha:
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
Pytanie 3
Prostata:
Pytanie 4
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
Pytanie 5
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
Pytanie 6
Arteria pudenta interna:
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
Pytanie 7
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
Pytanie 8
Diaphragma pelvis
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
unerwiona s2-s4
stabilizuje miednice
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
Pytanie 9
mesenteria superior :
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
Pytanie 10
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
podtrzymują erekcję
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
Pytanie 11
Rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
Pytanie 12
Ocen:
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
Pytanie 13
Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
Pytanie 14
Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z:
vena cava inferior
pancreas
Pytanie 15
Wybierz sformułowania prawdziwe:
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica