Pytania i odpowiedzi

Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 3946 razy
Pytanie 1
Ligamentum teres uteri:
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
powstaje z czesci gubernaculum
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
Pytanie 2
Unerwienie autonomiczne brzucha:
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
Pytanie 3
Prostata:
Pytanie 4
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
Pytanie 5
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
Pytanie 6
Arteria pudenta interna:
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
Pytanie 7
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
Pytanie 8
Diaphragma pelvis
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
unerwiona s2-s4
stabilizuje miednice
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
Pytanie 9
mesenteria superior :
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
Pytanie 10
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
podtrzymują erekcję
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
Pytanie 11
Rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
Pytanie 12
Ocen:
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
Pytanie 13
Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
Pytanie 14
Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z:
vena cava inferior
pancreas
Pytanie 15
Wybierz sformułowania prawdziwe:
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
Pytanie 16
Ovarium:
leży wewnątrzotrzewnowo w Grayu np rysunek str 417, poza tym są zawieszone na krezce
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
Pytanie 17
Prawda o suparenal gland:
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
Pytanie 18
Prawda o vaginal fornix:
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
Pytanie 19
Prawidłowe odpowiedzi o wątrobie:
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
Pytanie 20
Zespolenia układu wrotnego z żyłami głównymi:
vv. paraumbilicales
żyły przełykowe
żyły odbytnicze uwaga kliniczna

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica