Fiszki

Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 3458 razy
Ligamentum teres uteri:
dochodzi do labi pudendi minus
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
powstaje z czesci gubernaculum
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
powstaje z czesci gubernaculum
Unerwienie autonomiczne brzucha:
nervi splanchnici lumvales prowadza wlokna przywspolczulne przedzwojowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
Prostata:
z tyłu znajduje się ampulla ductus deferens
wierzchołkiem łączy się z cervix vasicae urinae
podstawa leży na diaphragma urogenitale
leży wewnątrzotrzewnowo
z tyłu jest vasica seminalis
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
Colon sigmoideum przechodzi w rectum na wysokości promontorium
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
posiada appendices epiploicae
nie posiada taśm
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
posiada appendices epiploicae
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. hepatis communis dzieli się na a. hepatica propria i a. gastroomentalis dex.
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
a. gastrica sin. oddaje aa. gastricae breves
a. gastrica dex. odchodzi najczęściej od a. hepatis communis
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
Arteria pudenta interna:
przechodzi przez canalis inguinalis
przebiega przyśrodkowo od tuber ischiadicum
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
przechodzi przez foramen ischiadicum major
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
incisura angularis położona jest przy pars cardiaca
ostoum pyloricum lezy na poziomie krazka miedzykregowego L2-L3 L1
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
pylorus jest polozony na lewo od lini posrodkowej zoladka
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
Diaphragma pelvis
unerwiona s2-s4
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
przyczep początkowy wokół foramen ischiadicus major
stabilizuje miednice
unerwiona s2-s4
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
stabilizuje miednice
mesenteria superior :
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
podtrzymują erekcję
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
podtrzymują erekcję
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
Rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita tylnego powstaje cała colon ascendens i transversus
z jelita tylnego powstaje w całości colon sigmoideum i rectum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
Ocen:
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
coeliac trunk unaczynia jelito przednie a mesenterica inferior jelito średnie
coeliac unaczynia jelito przednie a superior mesenteric a tylne
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
ampulla duodeni- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
colon descendens- pierwotnie zewnątrzotrzewnowo
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z:
arteria gastrica sinistra
pars anterior ventriculae
ligamentum gasrtohepaticum
pancreas
vena cava inferior
pancreas
vena cava inferior
Wybierz sformułowania prawdziwe:
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi splanchnici pelvici unerwiają współczulnie jelita,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
nervi splanchnici lumales prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe,
trunci vagales unerwiają współczulnie/przywspółczulnie jelito środkowe i przednie
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
Ovarium:
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
leży wewnątrzotrzewnowo w Grayu np rysunek str 417, poza tym są zawieszone na krezce
leży powyżej mesosalphinx
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
biegunem dolnym łączy się z ligamentum suspensorium ovarii
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
leży wewnątrzotrzewnowo w Grayu np rysunek str 417, poza tym są zawieszone na krezce
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
Prawda o suparenal gland:
middle suprarenal artery odchodzi od renal artery
prawa suprarenal gland jest większa niż lewa
right suprarenal vein uchodzi do right renal vein
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
Prawda o vaginal fornix:
posterior vaginal fornix leży wyżej niz rectouterine pouch
anterior vaginal fornix leży niżej niz vesicouterine pouch
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
anterior vaginal fornix dotyka dna vesicouterine pouch
posterior vaginal fornix dotyka dna rectouterine pouch
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
Prawidłowe odpowiedzi o wątrobie:
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
lobus quadratus jest związany czynnościowo z prawym płatem wątroby
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
Zespolenia układu wrotnego z żyłami głównymi:
vv. paraumbilicales
żyły przełykowe
żyły jelita czczego
żyły okrężnicy
żyły odbytnicze uwaga kliniczna
vv. paraumbilicales
żyły przełykowe
żyły odbytnicze uwaga kliniczna

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica

Inne tryby