Strona 1

Biofiz

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Wolniejsze narastanie natężenia prądu , niż określone przez kąt graniczny w czasie elektrostymulacji:
wywołuje skurcz tężcowy mięśni
wywołuje skurcze rytmiczne mięśni
wywołuje skurcze pulsujące mięśni
nie wywołuje skurczu mięśnia
Pytanie 2
... metamateriały lewoskrętne charakteryzuje współczynnik załamania fali elektromagnetycznej (światła)
ujemny
równy jedności
większy niż jeden
mniejszy niż jeden ale dodatni
Pytanie 3
Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80 mmHg jest:
równe ciśnieniu atmosferycznemu w otoczeniu
niższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
nie ma żadnego odniesienia do ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Pytanie 4
Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu zwiemy:
prawem Webera- Fechnera
odruchem Dastre i Morota
odczynem Brown-Sequardta
prawem du Bois Reymonda
Pytanie 5
Fitoterapią nazywamy:
usprawnienie układu narządów ruchu
kinezyterapeutyczną metodę zwalczania nadwagi i otyłości
ziołolecznictwo
leczenie lub wspomaganie leczenia metodami fizykalnymi
Pytanie 6
Młody, 20letni mżczyzna używa okularów ze stałymi szkłami korekcyjnymi sferycznymi (l.oko - minus 1,5 dioptrii; p.oko - minus 2 dioptrie). Zakwalifikujemy okulary jako
stenozę
ortezę
ortozę
protezę
Pytanie 7
Borowiny należą do:
abiolitów
biolitów
osadów mineralnych
ziemi leczniczych
Pytanie 8
W organizmie ludzkim liczba receptorów
zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła
ciepła i zimna jest jednakowa
ciepła i zimna jest różna u różnych ludzi
ciepła przeważa nad liczbą receptorów zimna

Powiązane tematy

#biofizyka