Strona 1

Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.

Pytanie 1
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami.
Pytanie 2
Rok podpisania traktatu o granicach z Niemcami, który zatwierdzał istniejące granice na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Pytanie 3
Rok podpisania traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy z Rosją.
Pytanie 4
Rok podpisania traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z Litwą.
Pytanie 5
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z Ukrainą.
Pytanie 6
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy z Czechosłowacją.
Pytanie 7
Rok podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Białorusią.
Pytanie 8
Podaj nazwę traktatu o współpracy podpisanego z Niemcami.

Powiązane tematy

#wos #wiedza #o #spoleczenstwie