Test wiedzy

Stosunki międzynarodowe - traktaty o współpracy.

Test zawiera pytania o daty różnych traktatów o współpracy, które podpisała Polska.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 1701 razy