Pytania i odpowiedzi

Państwo i polityka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20311 razy
Pytanie 21
KONCEPCJA - człowiek jako istota polityczna, społeczna bez względu na to czy jest z natury zły (Hobbes Spinoza), czy dobry (Locke, Rousseau). Jednostki poddały się władzy suwerena zapewniającego bezpieczeństwo i warunki do rozwoju,. Państwo jako organizm -> każda grupa ma daną rolę, a w toku ewolucji wykształciły się instytucje. Twórcy: Tomas Hobbes, J.J.Rousseau
umowy społecznej
Pytanie 22
KONCEPCJA - państwo powstałe na skutek wzajemnych (wrogich relacji), walki o dominację i zapokajanie własnych potrzeb. Twórca: L. Gumplowicz
przemocy i podboju
Pytanie 23
STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA - jednolite, poszczególne jed.admin. są ściśle podporządkowane centralnym organom, jednolity system prawny, obywatelstwo, organy władzy (PL, Szwecja, Dania)
unitarne
Pytanie 24
STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA - złożone, a części składowe posiadają samodzielność i autonomię polityczną, terytorum państwa nie stanowi całości, każda część ma władzę wykonawczą i ustawodawczą, oddzielny system prawny i sądowy, obywatele o podwójnym obywatelstwie, interesy jednostek reprezentuje jedna z izb (USA, Austria, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Kanada)
federacja
Pytanie 25
STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA - złożone, związek państw w celu realizacji zadań, posiada organy – skład przedstawicielskich, wspólne wykonywanie funkcji (Wspólnota Niepodległych Państw, UE)
konfederacja
Pytanie 26
FORMY WŁADZY (ustrój, reżim) - 3 nazwy, forma ...
demokratyczna, autorytarna, totalitarna
Pytanie 27
FORMA RZĄDÓW (głowa państwa) - 2 podstawowe
monarchia, republika
Pytanie 28
RODZAJE MONARCHII (alfabetycznie)
absolutna, konstytucyjna, parlamentarna
Pytanie 29
RODZAJE REPUBLIKI (alfabetycznie)
arystokratyczna, demokratyczna
Pytanie 30
4 SYSTEMY RZĄDÓW (systemy polityczne)
dyrektoriat, prezydencki, parlamentarny, mieszany
Pytanie 31
POJĘCIE - ustrój polityczny, w którym władza zwierzchnia należy do ludu
demokracja
Pytanie 32
6 ZASAD DEMOKRACJI
suwerenność narodu
podział i równowaga władz
konstytucyjna forma państwa
praworządność
poszanowanie praw mniejszości
pluralizm polityczny, społ, gospodarczy
Pytanie 33
2 FORMY DEMOKRACJI
bezpośrednia, pośrednia
Pytanie 34
FORMA DEMOKRACJI - zgromadzenie ludowe, inicjatywa ludowa, referendum
bezpośrednia
Pytanie 35
FORMA DEMOKRACJI - wybory
pośrednia
Pytanie 36
REFERENDUM KRAJOWE - projekt (liczba), ważne (procent)
500.000, 50
Pytanie 37
REFERENDUM WOJ. - projekt (procent) ważne (procent)
5, 30
Pytanie 38
REFERENDUM POWIATOWE / GMINNE - projekt (procent), ważne (procent)
10, 30
Pytanie 39
REFERENDUM 1947 (3 razy tak)
zniesienie senatu, reforma ustroju, granica zach
Pytanie 40
REFERENDUM 1987 (sektor państwa)
gospodarka