Klasycyzm 2

klasycyzm - 85 pytań z obrazkami, poziom dość zaawansowany.

Historia sztuki, powtórzenie. 85 pytań.

W jakim okresie czasowym trwał klasycyzm? (podaj wiek(i))
XVIII - XIX
Którą epoką inspirował się klasycyzm?
Renesans
Antyk
Czym różnił się Renesans od Klasycyzmu?
Klasycyzm - bezpośrednie nawiązania do antyku, renesans - nie
W Klasycyzmie głównie kopiowano sztukę antyczną, w renesansie przeważały swobodne interpretacje.
Jaki był zasięg terytorialny sztuki klasycystycznej?
Ameryka
Europa
Jakie dziedziny nauki wyjątkowo rozwinęły się w klasycyzmie?
archeologia
Historia Sztuki
Podaj nazwisko osoby, która zapoczątkowała rozwój Historii sztuki w klasycyzmie.
Winckelmann
W klasycyzmie powstają pierwsze muzea. Co przede wszystkim w nich eksponowano?
dzieła sztuki antycznej
Odkrycie jakich zabytków, przez archeologów, wpłynęła na sztukę klasycyzmu?
Herkulanum
Pompeje
Kto jest autorem słów:
"Jedyna droga dla nas abyśmy stali się naprawdę wielkimi, wiedzie przez naśladowanie sztuki antycznej."

Podaj tylko nazwisko
Winckelmann
Czego dokonał Winckelmann?
Podzielił sztukę starożytną na epoki (archaiczna, klasyczna...)
Napisał "Myśli o naśladowaniu dzieł starożytnej Grecji"
W klasycyzmie pojawiają się pierwsze...
Muzea
Salony artystyczne
W Klasycystycznych muzeach wystawiano przede wszystkim sztukę...?
antyczną
Podaj nazwę pierwszego muzeum na świecie, które powstało w epoce klasycyzmu
British Museum
Kto stworzył pierwsze muzeum w Polsce? Podaj imię i nazwisko
Izabela Czartoryska
Z jaką filozofią łączymy epokę klasycyzmu?
racjonalizm
Kto jest autorem słów:
"Myślę, więc jestem"
Kartezjusz
Zaznacz cechy charakterystyczne dla architektury klasycyzmu
antykizacja
komp. centralne, porządki architektoniczne, kopuły
statyka, symetria, harmonia, rytmika
białe fasady z umiarem dekoracji
Zaznacz cechy charakterystyczne dla rzeźby klasycyzmu
gładka faktura
kontrapost, brak emocji
idealizacja, antykizacja
Idealne proporcje
Zaznacz cechy charakterystyczne malarstwa klasycystycznego
Perspektywa, modelunek światłocieniowy, statyka, patos
koloryt lokalny, szeroka gama barw, rysunkowośc
Zaznacz rzeźbiarzy epoki klasycyzmu
Tatarkiewicz
Thorvaldsen
Canova

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.