Powtórzenie: Klasycyzm 2

klasycyzm - 85 pytań z obrazkami, poziom dość zaawansowany.

Historia sztuki, powtórzenie. 85 pytań.

W jakim okresie czasowym trwał klasycyzm? (podaj wiek(i))
XVIII - XIX
Którą epoką inspirował się klasycyzm?
Antyk
Renesans
Czym różnił się Renesans od Klasycyzmu?
Klasycyzm - bezpośrednie nawiązania do antyku, renesans - nie
W Klasycyzmie głównie kopiowano sztukę antyczną, w renesansie przeważały swobodne interpretacje.
Jaki był zasięg terytorialny sztuki klasycystycznej?
Europa
Ameryka
Jakie dziedziny nauki wyjątkowo rozwinęły się w klasycyzmie?
archeologia
Historia Sztuki
Podaj nazwisko osoby, która zapoczątkowała rozwój Historii sztuki w klasycyzmie.
Winckelmann
W klasycyzmie powstają pierwsze muzea. Co przede wszystkim w nich eksponowano?
dzieła sztuki antycznej
Odkrycie jakich zabytków, przez archeologów, wpłynęła na sztukę klasycyzmu?
Pompeje
Herkulanum
Kto jest autorem słów:
"Jedyna droga dla nas abyśmy stali się naprawdę wielkimi, wiedzie przez naśladowanie sztuki antycznej."

Podaj tylko nazwisko
Winckelmann
Czego dokonał Winckelmann?
Napisał "Myśli o naśladowaniu dzieł starożytnej Grecji"
Podzielił sztukę starożytną na epoki (archaiczna, klasyczna...)
W klasycyzmie pojawiają się pierwsze...
Muzea
Salony artystyczne
W Klasycystycznych muzeach wystawiano przede wszystkim sztukę...?
antyczną
Podaj nazwę pierwszego muzeum na świecie, które powstało w epoce klasycyzmu
British Museum
Kto stworzył pierwsze muzeum w Polsce? Podaj imię i nazwisko
Izabela Czartoryska
Z jaką filozofią łączymy epokę klasycyzmu?
racjonalizm
Kto jest autorem słów:
"Myślę, więc jestem"
Kartezjusz
Zaznacz cechy charakterystyczne dla architektury klasycyzmu
komp. centralne, porządki architektoniczne, kopuły
antykizacja
statyka, symetria, harmonia, rytmika
białe fasady z umiarem dekoracji
Zaznacz cechy charakterystyczne dla rzeźby klasycyzmu
kontrapost, brak emocji
Idealne proporcje
gładka faktura
idealizacja, antykizacja
Zaznacz cechy charakterystyczne malarstwa klasycystycznego
koloryt lokalny, szeroka gama barw, rysunkowośc
Perspektywa, modelunek światłocieniowy, statyka, patos
Zaznacz rzeźbiarzy epoki klasycyzmu
Canova
Thorvaldsen
Tatarkiewicz

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.