Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 5

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 5 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 75 Rozwiązywany: 3144 razy
Pytanie 21
Zaznacz nieprawidłowe odpowiedzi dotyczące białka p53:
jego poziom nie jest zależny od uszkodzenia DNA
Pytanie 22
Wskaż nieprawidłową odpowiedź - komórki nowotworu:
nie są heterogenne
Pytanie 23
W której fazie zatrzymane są oocyty podczas owulacji?
metafaza II drugiego podziału mejotycznego
Pytanie 24
Który z etapów transplantacji jadra komórkowego ssaków jest najtrudniejszy?
aktywacja zrekonstruowanej komórki
Pytanie 25
Ile ciałek kierunkowych powstaje w oocycie II rzędu?
1
Pytanie 26
Klonowanie jest procesem:
tworzenia kopii informacji genetycznej identycznej z oryginałem;
Pytanie 27
Co to jest eksplant:
materiał organiczny użyty do powielania;
Pytanie 28
Pytanie 29
Co to jest poliembrionia:
zdolność do powstania wielu zarodków z jednej komórki jajowej
Pytanie 30
Jednym z etapów klonowania jest enukleacja, która:
powoduje usunięcie jądra komórki biorcy
Pytanie 31
Pytanie 32
Jednym z etapów klonowania roślin jest tworzenie zarodków poprzez umieszczenie kalusa w zawiesinie zawierającej:
auksyny
Pytanie 33
Enukleację oocytu będącego biorcą materiału genetycznego w metodzie transplantacji jądra komórkowego przeprowadza się dla oocytu będącego:
w metafazie II podziału mejotycznego
Pytanie 34
Które stwierdzenia dotyczące czynnika cytostatycznego (CSF) nie są poprawne:
przy dużym stężeniu czynnika cytostatycznego następuje zatrzymanie mitozy
Pytanie 35
Pytanie 36
Pytanie 37
Pytanie 38
Zaznacz odpowiedzi niepoprawne dotyczące klonowanie:
we wszystkich technikach klonowania powstaje klon o identyczności genetycznej równej 100% w porównaniu z oryginałem
Pytanie 39
Pytanie 40
Gramujemnych bakterii Agrobacterium tumefaciens oraz Agrobacterium rhizogenes nie używa się do:
wklonowania DNA do komórek dowolnych roślin