Pytania i odpowiedzi

polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 2718 razy
Pytanie 1
Zygmunt III Waza został wybrany na tron polski w roku
1587
Pytanie 2
Czy to prawda, że Zygmunt III Waza był również królem Szwedzkim?
tak
Pytanie 3
Czy konflikt z Janem Zamoyskim był przyczyną do późniejszych starć ze Szwecją, Rosją oraz atakiem na Turcję?
tak
Pytanie 4
kiedy król Zygmunt III Waza został władcą Szwecji?
po śmierci swojego ojca w 1594r
Pytanie 5
Kiedy Waza został zdetronizowany? Podaj rok.
1599
Pytanie 6
kto przejął władzę po zdetronizowanym Zygmuncie III Wazie?
Karol IX Sudermański
Pytanie 7
spór dynastyczny przekształcił się w (podaj łacińską nazwę)
dominium maris baltici
Pytanie 8
1605 to data...
bitwy pod Kircholmem
Pytanie 9
bitwa pod Kircholmem dowodzona była przez
Karola Chodkiewicza
Pytanie 10
kto wygrał w bitwie pod Kircholmem?
Rzeczpospolita
Pytanie 11
Jako, że Zygmunt III Waza angażował się w wojny z Turcją, Szwedzi w roku 1621 zajęli ___?___
Rygę
Pytanie 12
1622 to data zawarcia...
rozejmu w Mitawie
Pytanie 13
Na mocy rozejmu w Mitawie:
Pytanie 14
Imię i nazwisko dowódcy wojsk Szweckich. Uznawany za jednego z najlepszych wodzów XVII w
Gustaw Adolf
Pytanie 15
Szwedzi zmusili _________ do zachowania neutralności
Prusy Książęce
Pytanie 16
W którym roku odbyła się bitwa pod Oliwą, kto w niej wygrał i kto dowodził.
1627, Rzeczpospolita, admirał Dickmann
Pytanie 17
bitwa pod Trzcianą odbyła się w roku ___, wsparły nas posiłki którego państwa? (odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
1629, Austrii
Pytanie 18
pokój w Altmarku podpisano w roku ___?___
1629
Pytanie 19
po śmierci króla Zygmunta III Wazy w roku ____ władzę przejął ______. Dążył on do odzyskania panowania nad ______ oraz rościł pretensje do tronu którego państwa? (odpowiedź oddzielaj przecinkiem i spacją!)
1629, Władysław IV, Bałtykiem, Szwecji
Pytanie 20
który władca zreformował armię, stworzył flotę wojenną, powiększył wojska lądowe, które były znakomicie wyposażone w broń palną?
Władysław IV