Strona 1

polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku

Pytanie 1
Zygmunt III Waza został wybrany na tron polski w roku
1584
1587
1576
1588
Pytanie 2
Czy to prawda, że Zygmunt III Waza był również królem Szwedzkim?
tak
nie
Pytanie 3
Czy konflikt z Janem Zamoyskim był przyczyną do późniejszych starć ze Szwecją, Rosją oraz atakiem na Turcję?
nie
tak
Pytanie 4
kiedy król Zygmunt III Waza został władcą Szwecji?
dwa tygodnie przed objęciem rządów w Polsce
miesiąc po otrzymaniu tytułu króla Polski
po śmierci swojego ojca w 1594r
Pytanie 5
Kiedy Waza został zdetronizowany? Podaj rok.
Pytanie 6
kto przejął władzę po zdetronizowanym Zygmuncie III Wazie?
Pytanie 7
spór dynastyczny przekształcił się w (podaj łacińską nazwę)
Pytanie 8
1605 to data...