Pytania i odpowiedzi

polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 2769 razy
Pytanie 21
gdzie zawarto porozumienie z 1635roku?
w Sztumskiej wsi
Pytanie 22
Borys Godunow przejął władzę po jakim carze?
Fiodorze
Pytanie 23
w którym roku obalono I Samozwańca?
1606
Pytanie 24
rok rozpoczęcia wojen z Rosją ____
1609
Pytanie 25
jak zakończyły się wojny z Rzeczpospolitej z Rosją w XVII w? (podaj rok i nazwę zawartego dokumentu - odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
1634, pokój w Polanowie
Pytanie 26
bitwa pod Kłuszynem odbyła się w _____ roku
1610
Pytanie 27
w bitwie pod Kłuszynem dowodził: __(pełne imię i nazwisko)_____ i wygrali ______ (odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
Stanisław Żółkiewski, Polacy
Pytanie 28
1605-1613 - w Rosjo panował okres tzw. ________ _________
wielkiej smuty
Pytanie 29
rozejm w Dywilnie podpisany został w roku ______, lecz obowiązywać zaczął w ______ roku
1618, 1619
Pytanie 30
lenna Tureckie w granicznych księstwach naddunajskich (odp oddziel przecinkiem i spacją)
Mołdawia, Wołoszczyzna
Pytanie 31
napadali na ziemie Rzeczpospolitej niszcząc, rabując i uprowadzając niewolników: _____ _____ - lennicy Turcy.
Tatarzy krymscy
Pytanie 32
książę Siedmiogrodu, który zmuszony został do odstąpienia od obleganego Wiednia.
Bethlen Gabor
Pytanie 33
bitwa pod Cecorą miała miejsce w roku ____. Ginie tam dowódctwa wojsk Polskich wielki hetman koronny _____ _____. Bitwę przegrywa _______. [odp oddzielaj przecinkiem i spacją]
1620, Stanisław Żółkiewski, Rzeczpospolita
Pytanie 34
w 1621 odbyła się ____ _____. Polskami Rzeczpospolitej dowodził: ____ ____ ____ [odp oddzielaj przecinkiem i spacją]
bitwa Chocimska, Jan Karol Chodkiewicz
Pytanie 35
Turcja zobowiązała się do tego, by nie najeżdżać na Tatarów, a Tatarzy obiecali, że nie będą najeżdżać na Polaków. Mało tego, Turcy zobowiązali się również do pomocy Rzeczpospolitej.

jak nazywamy dokument, w którym się do tego zobowiązali i w którym roku go zawarto? [odp oddzielaj przecinkiem i spacją]
pokój Chocimski, 1621
Pytanie 36
Koniecpolski dowodził m.in w:
rozbiciu wojsk Tureckich przed zdobyciem Kamieńca Podolskiego w 1633
Pytanie 37