Fiszki

polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku

Test w formie fiszek Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 2769 razy
Zygmunt III Waza został wybrany na tron polski w roku
1587
1588
1584
1576
1587
Czy to prawda, że Zygmunt III Waza był również królem Szwedzkim?
nie
tak
tak
Czy konflikt z Janem Zamoyskim był przyczyną do późniejszych starć ze Szwecją, Rosją oraz atakiem na Turcję?
nie
tak
tak
kiedy król Zygmunt III Waza został władcą Szwecji?
miesiąc po otrzymaniu tytułu króla Polski
dwa tygodnie przed objęciem rządów w Polsce
po śmierci swojego ojca w 1594r
po śmierci swojego ojca w 1594r
Kiedy Waza został zdetronizowany? Podaj rok.
1599
kto przejął władzę po zdetronizowanym Zygmuncie III Wazie?
Karol IX Sudermański
spór dynastyczny przekształcił się w (podaj łacińską nazwę)
dominium maris baltici
1605 to data...
bitwy pod Kircholmem
bitwa pod Kircholmem dowodzona była przez
Karola Chodkiewicza
kto wygrał w bitwie pod Kircholmem?
Rzeczpospolita
Jako, że Zygmunt III Waza angażował się w wojny z Turcją, Szwedzi w roku 1621 zajęli ___?___
Rygę
1622 to data zawarcia...
rozejmu w Mitawie
Na mocy rozejmu w Mitawie:
Rzeczpospolita została przy posiadaniu tylko Kurlandii jako lenno
Odzyskano Rygę
Szwecja musiała wycofać się z działań zbrojnych
Szwecja zatrzymała większość Inflant
Imię i nazwisko dowódcy wojsk Szweckich. Uznawany za jednego z najlepszych wodzów XVII w
Gustaw Adolf
Szwedzi zmusili _________ do zachowania neutralności
Prusy Książęce
W którym roku odbyła się bitwa pod Oliwą, kto w niej wygrał i kto dowodził.
1630, Szwecja, Gustaw Adolf
1627, Rzeczpospolita, admirał Dickmann
1656, Rzeczpospolita, Zygmunt III Waza
1627, Rzeczpospolita, admirał Dickmann
bitwa pod Trzcianą odbyła się w roku ___, wsparły nas posiłki którego państwa? (odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
1629, Austrii
pokój w Altmarku podpisano w roku ___?___
1629
po śmierci króla Zygmunta III Wazy w roku ____ władzę przejął ______. Dążył on do odzyskania panowania nad ______ oraz rościł pretensje do tronu którego państwa? (odpowiedź oddzielaj przecinkiem i spacją!)
1629, Władysław IV, Bałtykiem, Szwecji
który władca zreformował armię, stworzył flotę wojenną, powiększył wojska lądowe, które były znakomicie wyposażone w broń palną?
Władysław IV