Pytania i odpowiedzi

Klasa 4, dział 2 - Od Piastów do Jagiellonów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 106874 razy
Pytanie 1
Jak miał na imię brat Mieszka I, który wziął udział w bitwie pod Cedynią?
Czcibor
Pytanie 2
Kim był Swaróg?
jednym z najważniejszych słowiańskich bogów
Pytanie 3
W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
w 966
Pytanie 4
Ile osób zamieszkiwało utworzone przez Mieszka I państwo?
około 1 miliona
Pytanie 5
Mieszko I był pierwszym królem Polski.
Fałsz
Pytanie 6
Jak nazywało się plemię, które zabiło św. Wojciecha podczas jego misji chrystianizacyjnej?
Prusowie
Pytanie 7
Połącz termin z jego definicją.
relikwie
przedmioty należące do lub szczątki osoby uznanej za świętą
poganie
określenie używane przez chrześcijan wobec innowierców
plemię
grupa spokrewnionych ze sobą rodów zamieszkująca wspólny obszar
woj
żołnierz należący do drużyny pierwszych władców polski
Pytanie 8
W jakich latach władzę w Polsce sprawował Bolesław Chrobry?
992 - 1025
Pytanie 9
W którym roku doszło do spotkania pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Cesarzem Ottonem III?
w 1000 r.
Pytanie 10
Podkreśl cztery cechy budowli romańskiej.
małe i wąskie okna
półkolista absyda
grube mury
kamień jako główny materiał budowlany
Pytanie 11
Ułóż chronologicznie wydarzenia z początków istnienia państwa polskiego zaczynając od najwcześniejszego.
1
Chrzest Polski
2
Bitwa pod Cedynią
3
Śmierć Mieszka I
4
Przybycie do Polski biskupa Wojciecha
5
Zjazd w Gnieźnie
6
Koronacja Bolesława Chrobrego
Pytanie 12
Budowla na obrazku przedstawia styl architektoniczny:
gotycki
Pytanie 13
Zaznacz zdania prawdziwe.
W średniowieczu językiem międzynarodowym była łacina.
Najstarszą kroniką Polski jest kronika Galla Anonima.
Pytanie 14
Połącz pomieszczenie zakonne z miejscem jego przeznaczenia.
cela
pokój zakonnika
skryptorium
miejsce przepisywania ksiąg
refektarz
jadalnia klasztorna
kaplica klasztorna
miejsce wspólnych modlitw zakonnych
Pytanie 15
Kto był ostatnim władcą Polski pochodzącym z dynastii Piastów?
Kazimierz Wielki
Pytanie 16
Zaznacz najbardziej kluczowe elementy charakteryzujące politykę Kazimierza Wielkiego.
rozbudowa i budowa zamków i warowni
inwestycje w edukację
zakładanie nowych miast i rozwój handlu
Pytanie 17
W którym roku założono Akademię Krakowską?
w 1364 r.
Pytanie 18
Zaznacz zdania prawdziwe.
Studenci Akademii Krakowskiej zwani byli żakami.
Aby rozpocząć studia na Akademii Krakowskiej trzeba było mieć przynajmniej 14 lat.
Pytanie 19
Od jakiego wieku młody chłopiec mógł zostać paziem?
od 7 roku życia
Pytanie 20
Uszereguj szczeble kariery rycerskiej zaczynając od najniższego.
1
paź
2
giermek
3
rycerz