Pytania i odpowiedzi

Barok i sarmatyzm

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 5429 razy
Pytanie 1
Zaznacz charakterystyczne cechy baroku.
duża ilość elementów ozdobnych
dynamiczna kompozycja
przedstawianie emocji i ruchu
motywy biblijne
gra światła i cienia w malarstwie
Pytanie 2
Co oznacza termin barocco?
perłę o nieregularnym kształcie
Pytanie 3
Jakie były ramy czasowe baroku w Europie?
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
Pytanie 4
Zaznacz słynnych przedstawicieli muzyki barokowej.
Jan Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Pytanie 5
Zaznacz słynnych przedstawicieli malarstwa barokowego.
Peter Paul Rubens
Diego Velázquez
Bartolomé Esteban Murillo
Pytanie 6
Z jakiego regionu świata wywodzili się Sarmaci, na których swoje pochodzenie opierała polska szlachta?
basenu Morza Czarnego
Pytanie 7
Zaznacz elementy męskiego stroju sarmackiego.
żupan
kontusz
Pytanie 8
Jaki wpływ na pobożność społeczeństwa miał okres baroku?
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
Pytanie 10
Jakie cechy posiadał portret trumienny, charakterystyczny dla sztuki sarmackiej?
Posiadał on
sześciokątny
kształt i malowany był farbami
olejnymi
na drewnie lub blasze.
Pytanie 11
Które z wymienionych zabytków powstały w stylu barokowym?
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Pałac Branickich w Białymstoku