Fiszki

Barok i sarmatyzm

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2469 razy
Zaznacz charakterystyczne cechy baroku.
gra światła i cienia w malarstwie
dynamiczna kompozycja
strzelistość budowli
motywy biblijne
motywy mitologiczne
duża ilość elementów ozdobnych
przedstawianie emocji i ruchu
statyczna kompozycja
gra światła i cienia w malarstwie
dynamiczna kompozycja
motywy biblijne
duża ilość elementów ozdobnych
przedstawianie emocji i ruchu
Co oznacza termin barocco?
wzburzoną morską falę
taniec światła w porannej mgle
perłę o nieregularnym kształcie
idealnie równą kulę
perłę o nieregularnym kształcie
Jakie były ramy czasowe baroku w Europie?
koniec XVI w. - połowa XVII w.
początek XVI w. - koniec XVII w.
połowa XVII w. - koniec XVIII w.
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
Zaznacz słynnych przedstawicieli muzyki barokowej.
Antonio Vivaldi
Jan Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven
Joseph Haydn
Wolfgang Amadeusz Mozart
Antonio Vivaldi
Jan Sebastian Bach
Zaznacz słynnych przedstawicieli malarstwa barokowego.
Peter Paul Rubens
Bernardo Bellotto
Diego Velázquez
Bartolomé Esteban Murillo
Marcello Bacciarelli
Giovanni Battista Lampi
Peter Paul Rubens
Diego Velázquez
Bartolomé Esteban Murillo
Z jakiego regionu świata wywodzili się Sarmaci, na których swoje pochodzenie opierała polska szlachta?
Półwyspu Arabskiego
Półwyspu Synaj
basenu Morza Czarnego
basenu Morza Kaspijskiego
basenu Morza Czarnego
Zaznacz elementy męskiego stroju sarmackiego.
kontusz
kabat
rąbek
żupan
kształciczek
kontusz
żupan
Jaki wpływ na pobożność społeczeństwa miał okres baroku?
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
nastąpił spadek pobożności społeczeństwa
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
Zaznacz zdania prawdziwe.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Sarmackie życie skupiało się głównie na czytaniu poezji, studiowaniu Biblii i życiu w ascezie.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Jakie cechy posiadał portret trumienny, charakterystyczny dla sztuki sarmackiej?
Posiadał on
. . . . . . . .
kształt i malowany był farbami
. . . . . . . .
na drewnie lub blasze.
Posiadał on sześciokątny kształt i malowany był farbami olejnymi na drewnie lub blasze.
Które z wymienionych zabytków powstały w stylu barokowym?
Sukiennice w Krakowie
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
Pałac Staszica w Warszawie
Pałac Branickich w Białymstoku
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Pałac Branickich w Białymstoku
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie