Fiszki

Barok i sarmatyzm

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 4867 razy
Zaznacz charakterystyczne cechy baroku.
motywy biblijne
przedstawianie emocji i ruchu
motywy mitologiczne
statyczna kompozycja
gra światła i cienia w malarstwie
strzelistość budowli
duża ilość elementów ozdobnych
dynamiczna kompozycja
motywy biblijne
przedstawianie emocji i ruchu
gra światła i cienia w malarstwie
duża ilość elementów ozdobnych
dynamiczna kompozycja
Co oznacza termin barocco?
idealnie równą kulę
wzburzoną morską falę
perłę o nieregularnym kształcie
taniec światła w porannej mgle
perłę o nieregularnym kształcie
Jakie były ramy czasowe baroku w Europie?
początek XVI w. - koniec XVII w.
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
koniec XVI w. - połowa XVII w.
połowa XVII w. - koniec XVIII w.
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
Zaznacz słynnych przedstawicieli muzyki barokowej.
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Wolfgang Amadeusz Mozart
Jan Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Jan Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Zaznacz słynnych przedstawicieli malarstwa barokowego.
Peter Paul Rubens
Bartolomé Esteban Murillo
Giovanni Battista Lampi
Marcello Bacciarelli
Diego Velázquez
Bernardo Bellotto
Peter Paul Rubens
Bartolomé Esteban Murillo
Diego Velázquez
Z jakiego regionu świata wywodzili się Sarmaci, na których swoje pochodzenie opierała polska szlachta?
basenu Morza Kaspijskiego
Półwyspu Synaj
basenu Morza Czarnego
Półwyspu Arabskiego
basenu Morza Czarnego
Zaznacz elementy męskiego stroju sarmackiego.
żupan
kabat
kontusz
rąbek
kształciczek
żupan
kontusz
Jaki wpływ na pobożność społeczeństwa miał okres baroku?
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
nastąpił spadek pobożności społeczeństwa
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
Zaznacz zdania prawdziwe.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Sarmackie życie skupiało się głównie na czytaniu poezji, studiowaniu Biblii i życiu w ascezie.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
Jakie cechy posiadał portret trumienny, charakterystyczny dla sztuki sarmackiej?
Posiadał on
. . . . . . . .
kształt i malowany był farbami
. . . . . . . .
na drewnie lub blasze.
Posiadał on sześciokątny kształt i malowany był farbami olejnymi na drewnie lub blasze.
Które z wymienionych zabytków powstały w stylu barokowym?
Pałac Branickich w Białymstoku
Sukiennice w Krakowie
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
Pałac Staszica w Warszawie
Pałac Branickich w Białymstoku
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie