Pytania i odpowiedzi

Początek wojen ze Szwecją

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny, przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 10739 razy
Pytanie 1
Dlaczego Zygmunt III Waza nie był akceptowany w Szwecji jako król?
ze względu na wyznanie katolickie
Pytanie 2
W którym roku Zygmunt III Waza został królem Polski?
w 1587 r.
Pytanie 3
Kto objął tron szwedzki po detronizacji Zygmunta III Wazy?
Karol IX
Pytanie 4
Jakie były przyczyny wybuchu wojny polsko-szwedzkiej?
deklaracja dołączenia do Rzeczpospolitej terenów Estonii
Pytanie 5
Kto dowodził wojskami polskimi pod Kircholmem?
Jan Karol Chodkiewicz
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
1599
detronizacja Zygmunta III Wazy w Szwecji
1605
bitwa pod Kircholmem
1627
bitwa pod Oliwą
1629
rozejm w Starym Targu
1635
rozejm w Sztumskiej Wsi
Pytanie 7
Jaką długość mogła osiągać husarska kopia?
do 5,5 metra
Pytanie 8
Czym był koncerz?
długą bronią białą
Pytanie 9
Zaznacz elementy wchodzące w skład husarskiej zbroi?
napierśnik
naplecznik
szyszak
Pytanie 10
Jaki był cel inwazji Szwecji na Pomorze Gdańskie i Prusy Książęce w latach 20 XVII wieku?
zablokowanie ujścia Wisły i odcięcie Polski od możliwości handlu morskiego
Pytanie 11
Kto odniósł zwycięstwo w bitwie pod Oliwą?
marynarka Rzeczpospolitej
Pytanie 12
Jakie były ustalenia rozejmu w Starym Targu?
Szwedzi mieli prawa pobierać cła od statków zawijających do polskich portów
Szwecja utrzymała Inflanty wraz z Rygą
Pytanie 13
Jak długo miały obowiązywać postanowienia rozejmu w Starym Targu?
6 lat
Pytanie 14
Na mocy porozumienia ze Sztumskiej Wsi:
zniesiono cła handlowe z polskich portów
wycofano wojska szwedzkie z Pomorza Gdańskiego
wycofano wojska szwedzkie z Prus Książęcych
Pytanie 15
Co było główną przyczyną przeniesienia dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III Wazę?
pożar na Wawelu
Pytanie 16
Od którego wieku Warszawa została siedzibą władców Polski?
od XVII