Fiszki

Początek wojen ze Szwecją

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny, przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 10828 razy
Dlaczego Zygmunt III Waza nie był akceptowany w Szwecji jako król?
ze względu na umyślne działanie na niekorzyść Szwecji względem Polski
ze względu na wyznanie protestanckie
ze względu na piastowanie już urzędu króla Polski
ze względu na wyznanie katolickie
ze względu na wyznanie katolickie
W którym roku Zygmunt III Waza został królem Polski?
w 1587 r.
w 1602 r.
w 1578 r.
w 1592 r.
w 1587 r.
Kto objął tron szwedzki po detronizacji Zygmunta III Wazy?
Karol IX
Jan III Waza
Karol X Gustaw
Gustaw II Adolf
Karol IX
Jakie były przyczyny wybuchu wojny polsko-szwedzkiej?
deklaracja dołączenia do Rzeczpospolitej terenów Łotwy
chęć Szwecji do przyporządkowania sobie portów w Gdańsku i Elblągu
deklaracja dołączenia do Rzeczpospolitej terenów Estonii
delegalizacja luteranizmu w Szwecji przez Zygmunta III Wazę
deklaracja dołączenia do Rzeczpospolitej terenów Estonii
Kto dowodził wojskami polskimi pod Kircholmem?
Jan Karol Chodkiewicz
Mikołaj Mielecki
Mikołaj Potocki
Stanisław Żółkiewski
Jan Karol Chodkiewicz
Połącz datę z wydarzeniem.
1599
1605
1627
1629
1635
detronizacja Zygmunta III Wazy w Szwecji
bitwa pod Kircholmem
bitwa pod Oliwą
rozejm w Starym Targu
rozejm w Sztumskiej Wsi
1599
detronizacja Zygmunta III Wazy w Szwecji
1605
bitwa pod Kircholmem
1627
bitwa pod Oliwą
1629
rozejm w Starym Targu
1635
rozejm w Sztumskiej Wsi
Jaką długość mogła osiągać husarska kopia?
do 3,5 metra
do 5 metrów
do 5,5 metra
do 4,5 metra
do 5,5 metra
Czym był koncerz?
krótką bronią palną
długą bronią palną
długą bronią białą
krótką bronią białą
długą bronią białą
Zaznacz elementy wchodzące w skład husarskiej zbroi?
salada
kapalin
naplecznik
napierśnik
szyszak
naplecznik
napierśnik
szyszak
Jaki był cel inwazji Szwecji na Pomorze Gdańskie i Prusy Książęce w latach 20 XVII wieku?
zablokowanie ujścia Wisły i odcięcie Polski od możliwości handlu morskiego
zniszczenie Elbląga
podbój i kontrola południowego wybrzeża Bałtyku
zajęcie Gdańska
zablokowanie ujścia Wisły i odcięcie Polski od możliwości handlu morskiego
Kto odniósł zwycięstwo w bitwie pod Oliwą?
marynarka Szwecji
marynarka Rzeczpospolitej
marynarka Rzeczpospolitej
Jakie były ustalenia rozejmu w Starym Targu?
Szwecja utrzymała Inflanty wraz z Rygą
Szwedzi zajęli porty w Królewcu i Pucku
Szwecja musiała wycofać swoje wojska z Prus Książęcych
Szwedzi mieli prawa pobierać cła od statków zawijających do polskich portów
Szwecja utrzymała Inflanty wraz z Rygą
Szwedzi mieli prawa pobierać cła od statków zawijających do polskich portów
Jak długo miały obowiązywać postanowienia rozejmu w Starym Targu?
12 lat
10 lat
6 lat
2 lata
6 lat
Na mocy porozumienia ze Sztumskiej Wsi:
wycofano wojska szwedzkie z Pomorza Gdańskiego
wycofano wojska szwedzkie z Inflant
zniesiono cła handlowe z polskich portów
wycofano wojska szwedzkie z Prus Książęcych
wycofano wojska szwedzkie z Pomorza Gdańskiego
zniesiono cła handlowe z polskich portów
wycofano wojska szwedzkie z Prus Książęcych
Co było główną przyczyną przeniesienia dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III Wazę?
lepsze położenie Warszawy pozwalające na kontrolę ziem spornych
wybuch epidemii w Krakowie
pożar na Wawelu
pożar na Wawelu
Od którego wieku Warszawa została siedzibą władców Polski?
od XVIII
od XV
od XVII
od XVI
od XVII